FedBeton shortflash februari 2019
If you can't see this message, view it in your browser.
Shortflash
Februari 2019

In deze editie

Energie

Hoge energie- en grondstofkosten

De productie van stortklaar beton gaat gepaard met energieverbruik op verschillende niveaus. Niet alleen het transport van het stortklaar beton naar de bouwplaats, maar ook het doseer-en mengproces vraagt energie. Daar kunnen we niet buiten.

De onheilsberichten van de afgelopen weken en maanden over een mogelijk stroomtekort deze winter en brandstofprijzen die de pan dreigen uit te swingen, baren onze sector grote zorgen. De energiekosten zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de totale kostprijs van stortklaar beton (gemiddeld zo’n 10%).

Energie

Verder wordt een belangrijk deel van de Belgische markt met zand en grind vanuit Duitsland bevoorraad. De nu al maandenlange laagwaterstand op de Rijn maakt dat schepen vaak niet meer dan de helft tot een derde van hun normale lading kunnen meenemen. Dit impliceert een aanzienlijke stijging van de transportkosten met bovendien reële bevoorradingsproblemen.

Intussen is de toestand enigszins verbeterd, maar zeker nog niet op een normaal en stabiel niveau. Onder meer als gevolg van deze problematiek, worden ook voor andere grondstoffen forse prijsverhogingen verwacht.

Duurzame ontwikkeling in de betonsector

In 2015 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aangenomen. Deze bestaat uit niet minder dan 17 concrete doelstellingen om tegen 2030 de planeet terug de goede richting uit te sturen. Zeer ambitieus! Neem zeker eens een kijkje op www.sdgs.be.

Als betonsector kunnen we hier ook ons steentje aan bijdragen. De Concrete Sustainability Council heeft een certificatiesysteem voor duurzame ontwikkeling uitgewerkt op maat van onze sector. FEDBETON heeft hier mee haar schouders onder gezet, door zich aan te melden als Regional System Operator. Wij zijn de regionale antenne van deze wereldwijde organisatie, die trouwens gesteund wordt door tal van NGO’s. Wereldwijd zijn reeds honderden betoncentrales, cementfabrieken en zand en grindgroeves gecertificeerd. Zo’n certificaat bevestigt op een objectieve manier dat u als bedrijf op een verantwoorde manier omgaat met mens en milieu en dus goed bezig bent. Houders van zo’n certificaat worden bovendien beloond met extra punten in schema’s zoals bvb. BREAAM.

BREAAM CSC

Intussen zijn al meerdere betoncentrales gestart met het certificatieproces.
Bent u ook geïnteresseerd? Meld u alvast aan bij FEDBETON ! Wij zorgen voor een individuele begeleiding op maat.

Meer informatie vindt u ook op www.concretesustainabilitycouncil.com.

Betonstop

Betonstop

Het woord “Betonstop” is inmiddels deel gaan uitmaken van het dagelijks in de media aangewend jargon als het over de ruimtelijke ordening gaat. Want inderdaad… daar gaat het eigenlijk over: de ruimtelijke ordening en niet het beton. “Betonstop” bekt dan misschien wel goed volgens sommigen; maar het is meer dan een misplaatst woordgebruik volgens ons.

FEDBETON heeft dan ook, met enige vertraging om eerst na te gaan of het echt ging ontsporen, kordaat gereageerd in december ‘16 nadat Minister Joke Schauvliege en Minister President Geert Bourgeois tijdens hun uiteenzettingen in het Vlaams Halfrond het woord Betonstop misbruikt hadden, net voor het reces van juli ‘16. Klik hier voor de brief.

Het prompte antwoord van Minister Schauvliege leek bemoedigend.
Klik hier voor de brief.

Echter moeten we ook vaststellen dat de initiatieven van de overheid er niet enkel in bestaan om in de toekomst minder openbare ruimte te gaan innemen maar ook voorzien om subsidies toe te kennen voor “onthardingsprojecten” (lees en versta: het opbreken van bestaande verhardingen). omgevingvlaanderen.be/ontharden

infobeton.be (waarvan FEDBETON stichtend lid is) heeft gereageerd op dat initiatief vanwege Vlaanderen en geponeerd dat de betonsector sinds geruime tijd ook al materialen en probate toepassingen in zijn gamma heeft die toestaan dat het water ter plaatse kan infiltreren. Klik hier voor de persmededeling.

De te snelle afwatering via rioleringen ten gevolge van te veel en te grote verharde oppervlakken worden vaak op de korrel genomen als het over overstromingen gaat e.d. Dat mag dan misschien ook wel juist zijn; alleen… de architect – de bouwheer – de klant – heeft gekozen om een niet-waterdoorlatende verharding aan te leggen en niet te kiezen voor een oplossing met rechtstreekse waterinfiltratie in de ondergrond.

De betonsector heeft de antwoorden en oplossingen in huis die nodig zijn om tegemoet te komen aan de noden van huisvesting, kantoren, infrastructuur… en dergelijke met aandacht voor de mens en het milieu. Maar de klant bepaalt in functie van zijn portefeuille wat hij aankoopt. Dat doen de overheden zelf ook trouwens - zeer vaak kiezen ze voor asfaltwegen die goedkoper uitvallen dan betonwegen; maar met het gekend fenomeen dat de gebruiker (en belastingbetaler) met de regelmaat van de klok ergens in de file staat omdat de toplaag dient te worden weg geschraapt en door een nieuwe slijtlaag dient te worden vervangen. Het is maar hoe men zijn rekening maakt op lange termijn en hoe men het begrip ‘duurzaamheid’ valoriseert in de echte wereld.

Een kleine bedenking nog misschien? Sommige Vlaamse (maar wellicht ook andere) steden en gemeenten hebben jaren geleden zeer mooie aanplantingen (bloemenperken, borders en tuinen) vervangen door verhardingen en grote pleinen (ook in Vietnamese blauwe hardsteen terwijl er ook duurdere Belgische equivalenten van veel én veel betere kwaliteit bestonden op dat moment en voor Waalse werkgelegenheid hadden kunnen zorgen). Het motief was dus 2 x de begroting: de gemeentelijke groendiensten worden bemand door mensen en die mensen kosten geld; geld dat de gemeenten alsmaar moeilijker daartoe konden vrijmaken omdat ze gebukt gingen/gaan onder de hoge kosten van de met pensioen gestelde werknemers. Die kost weegt nog steeds op de gemeentelijke budgetten. De vraag is wie dan in de toekomst het onderhoud van de nieuwe inplantingen zal uitvoeren (vermits de verhardingen er terug uit moeten) en wie de kost zal dragen. Een kleine déjà-vu of een klein nadenkertje met signatuur Kafka?

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag over 2018

Het Activiteitenverslag over 2018 is in opmaak. Bij deze richten wij de oproep van elk jaar naar alle leden om ons te helpen door ons mooie foto’s van hun beton, installaties of wagenpark toe te sturen en eventueel interessante berichtgeving over hun bedrijf of bepaalde werven aan te reiken.

De foto’s moeten uiteraard zo scherp mogelijk zijn; liefst minstens 300dpi. Dit kan men ook zien aan de bestandsgrootte (m.a.w. 100 kb is te weinig, een foto is al snel 1MB groot en liefst meer).

Dit jaar wordt er ook een rubriek gewijd aan de Partners; zij kregen al een mailing met de specifieke “technische” informatie waaraan hun inlassing moet voldoen.

Alle inzendingen worden verwacht tegen ten laatste 15 februari ’19.

Het verslag over 2017 kan men downloaden van de website van FEDBETON.

Kalender vergaderingen 2019

De datums van alle vergaderingen van 2019 staan online op de website in de “kalender”.

Noteer zeker alvast in uw agenda de datum van de Algemene Vergadering die zal worden samengeroepen op donderdag 25 april 2019.

FedBeton
Copyright © 2019 Fedbeton. All rights reserved.
If you do not want to receive emails from us, you can unsubscribe.