Zelfstandige betonmixer chauffeur


Het TRA 550 voor de BENOR-Certificatie van beton verplicht de zelfstandigen, die in het kader van het BENOR-Merk diensten leveren aan de betoncentrales, om ook een attest te behalen.

Begin november heeft FedBeton per e-mail een informatienota folder gestuurd aan haar leden met de vraag deze te willen overhandigen aan de zelfstandigen die hun diensten aanbieden; hetzij om stortklaar beton te vervoeren naar de werf, hetzij om het daar te pompen.

Via het voorinschrijvingsformulier kunnen de zelfstandigen hun wens te kennen geven dat ze ja dan neen willen aansluiten bij FedBeton en zich willen inschrijven voor de opleiding.

Op 11 december 2012 organiseerde FedBeton in haar burelen een informatievergadering om bij dit alles meer uitleg te verschaffen.
Opgelet: de vermelde prijzen zijn niet langer geldig.

Een volledige cyclus 'technisch advies' omvat 5 zaterdagen waarvan 1 dag VCA. Indien men reeds in het bezit is van een geldig VCA attest kan men ervoor kiezen om de VCA-dag niet te volgen. Een korting op de deelnamekost kan dan verkregen worden mits expliciet melding te maken ervan bij de voorinschrijving. Desgevallend legt men een copie voor van het VCA-attest vermits dit complementair is aan de andere modules om uiteindelijk het diploma 'betonmixer chauffeur' te krijgen.

FEDBETON is erin geslaagd om het 'technisch advies' te laten doorgaan op 5 zaterdagen in lokalen van VDAB.

Arbeiders ingeschreven in een paritair comité komen niet in aanmerking voor deze opleidingen.

ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be FEDBETON beschikt niet langer over een fax.


Stand van zaken dd. 10 december 2018 (17u00)

2019
Voorlopig zijn er nog onvoldoende voor-inschrijvingen ontvangen om een sessie te organiseren.

Er wordt gewerkt met voorinschrijvingen en een wachtlijst.