Zelfstandige betonmixer chauffeur


Het TRA 550 voor de BENOR-Certificatie van beton verplicht de zelfstandigen, die in het kader van het BENOR-Merk diensten leveren aan de betoncentrales, om ook een attest te behalen.

FedBeton per e-mail een informatienota folder gestuurd aan haar leden met de vraag deze te willen overhandigen aan de zelfstandigen die hun diensten aanbieden; hetzij om stortklaar beton te vervoeren naar de werf, hetzij om het daar te pompen.

Via het voorinschrijvingsformulier kunnen de zelfstandigen hun wens te kennen geven dat ze ja dan willen inschrijven voor het Technisch Advies .

Op 11 december 2012 organiseerde FedBeton in haar burelen een informatievergadering om bij dit alles meer uitleg te verschaffen.

Een volledige cyclus 'technisch advies' omvat 5 zaterdagen waarvan 1 dag VCA. Indien men reeds in het bezit is van een geldig VCA attest kan men ervoor kiezen om de VCA-dag niet te volgen. Een korting op de deelnamekost kan dan verkregen worden mits expliciet melding te maken ervan bij de voorinschrijving. Desgevallend legt men een copie voor van het VCA-attest vermits dit complementair is aan de andere modules om uiteindelijk het diploma 'betonmixer chauffeur' te krijgen.

FEDBETON is erin geslaagd om het 'technisch advies' te laten doorgaan op 5 zaterdagen in een hotel.

Arbeiders ingeschreven in een paritair comité komen niet in aanmerking voor dit Technisch Advies dat Fedbeton organiseert.

ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be

Stand van zaken op 7 februari 2022 (16u00)

1ste semester 2021
Lokeren (Sporting Lokeren)
Zaterdag 29 mei, 5 juni, 12 juni en 19 juni 2021 ( VCA op 5 juni '21) - AFGELOPEN

2de semester 2021
Beringen (Mezzo Hotel & Business te Beringen)
Zaterdag 28 augustus, 4, 11, 18 en 25 september 2021 (VCA op 11 september) - AFGELOPEN

Lokeren  (Biznis Hotel Lokeren)
Zaterdag 9, 23, 30 oktober, 6 november en 11 december 2021 (VCA) - AFGELOPEN


2022
1ste semester 2022 (Lokeren)
Zaterdag 9 en 23 april; 7, 14 en 21 mei 2022 (VCA op 21 mei '22) - 1 plaats beschikbaar 

Voorlopig zijn er nog onvoldoende voor-inschrijvingen ontvangen om een extra sessie te organiseren.
Van zodra er voldoende kandidaten zijn worden de datums bepaald in samenspraak met onze lesgevers en wordt een locatie gekozen die voor het merendeel van de ingeschrevenen goed past.

INSCHRIJVEN : neem contact 0475 56 30 46 (Theo Servaes)