Zelfstandige betonmixer chauffeur


Het TRA 550 voor de BENOR-Certificatie van beton verplicht de zelfstandigen, die in het kader van het BENOR-Merk diensten leveren aan de betoncentrales, om ook een attest te behalen.

FedBeton per e-mail een informatienota folder gestuurd aan haar leden met de vraag deze te willen overhandigen aan de zelfstandigen die hun diensten aanbieden; hetzij om stortklaar beton te vervoeren naar de werf, hetzij om het daar te pompen.

Via het voorinschrijvingsformulier kunnen de zelfstandigen hun wens te kennen geven dat ze ja dan willen inschrijven voor het Technisch Advies .

Op 11 december 2012 organiseerde FedBeton in haar burelen een informatievergadering om bij dit alles meer uitleg te verschaffen.

Een volledige cyclus 'technisch advies' omvat 5 zaterdagen waarvan 1 dag VCA. Indien men reeds in het bezit is van een geldig VCA attest kan men ervoor kiezen om de VCA-dag niet te volgen. Een korting op de deelnamekost kan dan verkregen worden mits expliciet melding te maken ervan bij de voorinschrijving. Desgevallend legt men een copie voor van het VCA-attest vermits dit complementair is aan de andere modules om uiteindelijk het diploma 'betonmixer chauffeur' te krijgen.

FEDBETON is erin geslaagd om het 'technisch advies' te laten doorgaan op 5 zaterdagen in een hotel.

Arbeiders ingeschreven in een paritair comité komen niet in aanmerking voor dit Technisch Advies dat Fedbeton organiseert.

ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be

Stand van zaken op 27 juni 2022 (13u00)

Winterperiode 2022 - 2023
Er is slechts één 5-dagen durende sessie in de winterperiode '22-'23 voorzien.

Datums : 10.12.'22 & 14.01'23 &  21.01'23 &  28.01'23 & 04.02'23. (VCA gaat door op 04.02'23)
Locatie : nog te bepalen.

INSCHRIJVEN : neem nu reeds contact 0475 56 30 46 (Theo Servaes)