Uitgegeven attesten en opfrissing


Wie heeft er al een attest betonmixer chauffeur (BMC) of betonpomp bedienaar (BPB) ? Hoelang is het attest geldig of is dat voor “het leven” ? Zal men ook vroeg of laat opnieuw het volledig Technisch Advies opnieuw moeten gaan volgen ?

Gewijzigd op 5 juli 2021 (10u00)

De registers der attesten konden tot voor kort geconsulteerd worden op de website van Constructiv. Deze instantie heeft de lijst echter verwijderd van haar website omwille van de GDPR.

Het betreft de attesten uitgereikt sinds de aanvangsdatum van het Technisch Advies BMC in 2005 en het Technisch Advies BPB sinds 2011; sommige van de vermelde personen zijn dus mogelijk reeds op rust of niet langer meer aan de slag in deze branche of activiteit.

En hoelang zijn deze attesten dan geldig?
In den beginne stond er geen geldigheidsduur vermeld; maar de paritaire werkgroep heeft beslist dat er vanaf januari 2017 een opfrissings/bijscholing zal worden ingericht waaraan men verplicht zal moeten deelnemen (op afroep) wil de geldigheid van het attest met een termijn van 5 jaar verlengd worden. Het ligt in de bedoeling dit alles te realiseren via een graduele inhaalbeweging zodat iedereen tegen ongeveer 2021 zeker naar een bijscholing is gegaan ofwel een attest heeft dat minder dan 5 jaar voordien werd uitgereikt.

De opfrissings/bijscholing omvat, in tegenstelling tot de basissessie, geen examen. Volgende planning zal worden toegepast en de deelnemers in kwestie worden daartoe aangeschreven. Het heeft geen zin eerder dan noodzakelijk deel te nemen. Men ontneemt daarmee enkel maar de plaatsen van diegenen die moeten deelnemen en men kort daarmee de geldigheidsduur van het eigen attest in.

  • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021
  • Attesten uit 2017 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2022

*** De geldigheid van de attesten tot 30.06.2020 werd verruimd tot 30.06.2021 voor die sessies die door het Corona-virus werden onderbroken of geannuleerd en mits de houder van het attest tijdig ingeschreven had in functie van de initiële vervaldatum van zijn attest.


ZELFSTANDIGEN

Stand van zaken op 4 april 2022 (07u30)

FEDBETON maakt een planning om de opleidingen terug op te starten na de Paasvakantie '21.Alle ingeschrevenen worden daarvan verwittigd. Deze opleidingen worden gegeven in een hotel.

2021
Zelfstandige Betonmixer chauffeurs - Opfrissing
zaterdag 24 april 2021    AFGEROND
zaterdag   8 mei 2021     AFGEROND

2022
Zelfstandige Betonmixer chauffeurs - Opfrissing
zaterdag 11 juni 2022. Plaats te bepalen.   VOLZET

Zelfstandige Betonpomp Bedienaars - Opfrissing
zaterdag 18 juni 2022. Plaats te bepalen.    2 plaatsen beschikbaar

ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be of 0475/56.30.46
6 weken voor de opleidingsdag wordt geëvalueerd, op basis van het aantal inschrijvingen, of de opleiding kan doorgaan. Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen wordt de sessie geannuleerd.


Betonmixer chauffeurs PC Bouw 124 - Opfrissing
Betonpomp Bedienaars PC Bouw 124 - Opfrissing

TOT WIE WENDT U ZICH ?
Tecno Bouw zal de basis- en herhalingsopleidingen voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars op regelmatige tijdstippen in open aanbod aanbieden. De opleidingen zullen op verschillende locaties gegeven worden : Geel, Sint Niklaas en Kortrijk.  

Op de website van Tecno Bouw www.tecnobouw.be is alle info ook terug te vinden ; Via het tabje  “over onze opleidingen” en “aanbod” komt u bij de tegel 'beton'.  Hier vindt u alle praktische en inhoudelijk info terug over de verschillende opleidingen.   Via het tabje “opleidingskalender” komt u bij het ingeplande aanbod aan open inschrijvingen terecht. Geef “beton” in bij de zoekfunctie en u kan de gewenste opleiding selecteren. De handige aftelmodule laat zien hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.

Voor inschrijvingen of bij vragen kan u alvast terecht bij
Lie Van Opstal - Opleidingsadviseur - Lie.vanopstal@tecnobouw.be - 014/63 95 81
Dirk Bulens - Coördinator - dirk.bulens@tecnobouw.be - 0476/20 49 94