Uitgegeven attesten en opfrissing


Wie heeft er al een attest betonmixer chauffeur (BMC) of betonpomp bedienaar (BPB) ? Hoelang is het attest geldig of is dat voor “het leven” ? Zal men ook vroeg of laat opnieuw het volledig Technisch Advies opnieuw moeten gaan volgen ?

Gewijzigd op 27 mei 2018 (12u00)

De registers der attesten konden tot voor kort geconsulteerd worden op de website van Constructiv. Deze instantie heeft de lijst echter verwijderd van haar website omwille van de GDPR.

Het betreft de attesten uitgereikt sinds de aanvangsdatum van het Technisch Advies BMC in 2005 en het Technisch Advies BPB sinds 2011; sommige van de vermelde personen zijn dus mogelijk reeds op rust of niet langer meer aan de slag in deze branche of activiteit.

En hoelang zijn deze attesten dan geldig?
In den beginne stond er geen geldigheidsduur vermeld; maar de paritaire werkgroep heeft beslist dat er vanaf januari 2017 een opfrissings/bijscholing zal worden ingericht waaraan men verplicht zal moeten deelnemen (op afroep) wil de geldigheid van het attest met een termijn van 5 jaar verlengd worden. Het ligt in de bedoeling dit alles te realiseren via een graduele inhaalbeweging zodat iedereen tegen ongeveer 2021 zeker naar een bijscholing is gegaan ofwel een attest heeft dat minder dan 5 jaar voordien werd uitgereikt.

De opfrissings/bijscholing omvat, in tegenstelling tot de basissessie, geen examen. Volgende planning zal worden toegepast en de deelnemers in kwestie worden daartoe aangeschreven. Het heeft geen zin eerder dan noodzakelijk deel te nemen. Men ontneemt daarmee enkel maar de plaatsen van diegenen die moeten deelnemen en men kort daarmee de geldigheidsduur van het eigen attest in.

 • Attesten uit 2007, 2008 en 2009 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2018
 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021


Stand van zaken op 4 maart 2020 (14u00)


Betonmixer chauffeurs PC Bouw 124 - Opfrissing

2019
Herentals
6 december 2019     AFGEROND

Temse
12 december 2019     AFGEROND

Rekkem
13 december 2019     AFGEROND


2020
Herentals
16 januari 2020         AFGEROND
06 februari 2020        AFGEROND
13 maart 2020           VOLZET
01 april 2020             VOLZET
21 april 2020             VOLZET
22 april 2020              5 plaatsen vrij
27 april 2020              6 plaatsen vrij
28 april 2020              6 plaatsen vrij

Temse
09 januari 2020          AFGEROND
10 januari 2020          AFGEROND
13 februari 2020         AFGEROND
19 maart 2020            VOLZET
02 april 2020              VOLZET
23 april 2020              1 plaats vrij
29 april 2020              5 plaatsen vrij
10 december 2020    12 plaatsen vrij  

Rekkem
30 januari 2020         AFGEROND
14 februari 2020        AFGEROND
06 maart 2020           6 plaatsen vrij
03 april 2020             12 plaatsen vrij

Betonpomp Bedienaars PC Bouw 124 - Opfrissing

2019

Herentals

  5 december 2019     AFGEROND

  2020
  Herentals
  7 februari  2020        AFGEROND
  20 april 2020             5 plaatsen vrij

  Temse

   22 januari 2020   AFGEROND
   29 april 2020           12 plaatsen vrij
   16 december 2020  12 plaatsen vrij

   Rekkem
   20 maart 2020    12 plaatsen vrij
   24 april 2020            5 plaatsen vrij

   ZELFSTANDIGEN

   Stand van zaken op 19 februari 2020 (14u00)

   Zelfstandige Betonmixer chauffeurs - Opfrissing
   18 januari 2020       AFGEROND
   16 mei 2020            VOLZET (Biznis Hotel - Lokeren)
   13 juni 2020            VOLZET (De Repertoire - Herentals)
   20 juni 2020            1 plaats vrij  (Biznis Hotel - Lokeren)

   Zelfstandige Betonpomp Bedienaars - Opfrissing
   27 juni 2020            VOLZET (De Repertoire - Herentals)

   ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be.