Uitgegeven attesten en opfrissing


Wie heeft er al een attest betonmixer chauffeur (BMC) of betonpomp bedienaar (BPB) ? Hoelang is het attest geldig of is dat voor “het leven” ? Zal men ook vroeg of laat opnieuw het volledig Technisch Advies opnieuw moeten gaan volgen ?

Gewijzigd op 27 mei 2018 (12u00)

De registers der attesten konden tot voor kort geconsulteerd worden op de website van Constructiv. Deze instantie heeft de lijst echter verwijderd van haar website omwille van de GDPR.

Het betreft de attesten uitgereikt sinds de aanvangsdatum van het Technisch Advies BMC in 2005 en het Technisch Advies BPB sinds 2011; sommige van de vermelde personen zijn dus mogelijk reeds op rust of niet langer meer aan de slag in deze branche of activiteit.

En hoelang zijn deze attesten dan geldig?
In den beginne stond er geen geldigheidsduur vermeld; maar de paritaire werkgroep heeft beslist dat er vanaf januari 2017 een opfrissings/bijscholing zal worden ingericht waaraan men verplicht zal moeten deelnemen (op afroep) wil de geldigheid van het attest met een termijn van 5 jaar verlengd worden. Het ligt in de bedoeling dit alles te realiseren via een graduele inhaalbeweging zodat iedereen tegen ongeveer 2021 zeker naar een bijscholing is gegaan ofwel een attest heeft dat minder dan 5 jaar voordien werd uitgereikt.

De opfrissings/bijscholing omvat, in tegenstelling tot de basissessie, geen examen. Volgende planning zal worden toegepast en de deelnemers in kwestie worden daartoe aangeschreven. Het heeft geen zin eerder dan noodzakelijk deel te nemen. Men ontneemt daarmee enkel maar de plaatsen van diegenen die moeten deelnemen en men kort daarmee de geldigheidsduur van het eigen attest in.

 • Attesten uit 2007, 2008 en 2009 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2018
 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020***
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021

*** De geldigheid van de attesten tot 30.06.2020 werd verruimd tot 30.06.2021 voor die sessies die door het Corona-virus werden onderbroken of geannuleerd en mits de houder van het attest tijdig ingeschreven had in functie van de initiele vervaldatum van zijn attest.


Stand van zaken op 17 juni 2020 (17u00)
onderstaande wordt weldra vervolledigd

Betonmixer chauffeurs PC Bouw 124 - Opfrissing

2020
Herentals


Temse


Rekkem

2020
Herentals

Temse

Rekkem

Betonpomp Bedienaars PC Bouw 124 - Opfrissing

2020

Herentals

  2021
  Herentals


  Temse

   Rekkem

   ZELFSTANDIGEN

   Stand van zaken op 19 februari 2020 (14u00)

   Zelfstandige Betonmixer chauffeurs - Opfrissing


   Zelfstandige Betonpomp Bedienaars - Opfrissing


   ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be.