Stortklaar beton

Beton is een nobel bouwmateriaal


De productie vindt plaats in de betoncentrale, kort voor het op de werf wordt geplaatst. Het beton is samengesteld uit water, granulaten van diverse maten, kleurstoffen, zanden (ook van diverse oorsprong) en cement(en) – en eventueel hulpstoffen die zijn binding vertragen of versnellen, of zelfs zijn vloeibaarheid wijzigen – het beton bestaat sinds de mens op een duurzame wijze begon te wonen.

Beton bestaat er ondertussen in verschillende tinten, vormen en kleuren. Het heeft een vaste plaats in ons leven verworven : in de verkeersaders ((snel)wegen, bruggen, spoorwegen, havens, waterwegen, stoepen, ronde punten, …), in onze huizen (funderingen, gepolierde vloeren, muren in zichtbeton,…), in de werken van burgerlijke bouwkunde (voetbalstadiums, bibliotheken, crematoria, nucleaire installaties, enz.)…er bevindt zich steeds beton in onze omgeving : gehamerd, gepikeerd, gepolierd, geslepen, geribbeld, geprint, gekleurd, geprojecteerd, zichtbaar, ruw ontkist,… in geprefabriceerde blokken, in vloeren, gewapend, met vezels, verdicht, voorgespannen, zelfverdichtend, zelf nivellerend, rijke en schrale betonsoorten,…
Zijn toepassingen zijn legio, zijn mogelijkheden zijn onbeperkt…

Als bouwmateriaal dat per definitie duurzaam is, gaat het zonder probleem meerdere eeuwen mee, is het bestand tegen vuur, verschaft het een akoestisch comfort zonder weerga, is het integraal recycleerbaar en wordt het ook effectief hergebruikt in gestabiliseerde materialen of betoncategorieën met lagere drukweerstand, volgens het concept “recycled content”. Het is dus een bouwmateriaal dat een onbeperkte levensduur heeft.
Zijn thermische kwaliteiten zijn eveneens onovertroffen, waardoor het een ideale partner is voor de projecten van een passief huis...

Doordat men het naar wens vorm kan geven kent het geen enkele limiet in zijn toepassingen door de mens…waardoor het net zo goed aanwezig kan zijn in de funderingen van tuinhuisjes als in de hoogste gebouwen ter wereld… Sinds een twintigtal jaren veroorlooft het inzetten van betonpompen bovendien grotere uitdagingen aan te gaan en kan het beton gemakkelijk tot op de verdiepingen van de gebouwen gepompt worden.


Geboorte van een romance...
De industrie van het stortklaar beton (ter plaatse gestort, voorgemengd, …) heeft in België het daglicht gezien in de vijftiger jaren met als belangrijkste doelstelling een betere dienstverlening en een beter beton met een gegarandeerde kwaliteit. Het stortklaar beton (SB) is een “levend” product dat op de werf wordt geplaatst. Het wordt er naartoe gebracht in betonmixers (eveneens truckmixers genoemd) nadat het in de betoncentrales werd aangemaakt.
Zijn verwerkbaarheidstijd is beperkt tot 120 minuten, vanaf zijn productie tot en met zijn plaatsing op de werf, waaruit men kan begrijpen dat het vervoer constant een logistieke uitdaging is voor de sector.

De centralist (verantwoordelijke van de betoncentrale) moet aldus permanent overleg plegen met de doseerder (die de productie van het SB uitvoert en opvolgt volgens de ingegeven formules), met zijn chauffeurs en de werf, en dit teneinde het beton onder de beste omstandigheden naar de werf te vervoeren. Hij moet bovendien in de loop van de dag zijn stocks van granulaten, zanden en cementen beheren zodat er aan de vraag van de klanten – in real time - kan worden voldaan. Zelfs al dient men een kleine marge in te bouwen ten aanzien van de planning van de werf, is het inderdaad niet uitzonderlijk dat een beton wordt besteld, aangemaakt, geleverd en geplaatst binnen een tijdsspanne van 24 uren. Kan iemand beter?!

De geschiedenis van het stortklaar beton toont aan dat de industrie vanaf haar oprichting een echte bekommernis getoond heeft om nieuwe producten te ontwikkelen zonder echter aan kwaliteit in te boeten, en dit dank zij:

  • productietechnieken die onophoudelijk verbeteren
  • een constant in opmars zijnde kennis van de betontechnologie die gebaseerd is op research en continue ontwikkeling
  • een striktere selectie van de grondstoffen

De bouwsector, zijn architecten, de aannemers en studieburelen hebben eveneens onmiddellijk de voordelen van de productie van stortklaar beton (SB) gevat:

  • de productie van aanzienlijke volumes die worden geleverd op cadans van de noden van de werven
  • de plaatswinst op de werf
  • de constante kwaliteit van de geleverde betons onder controle van de laborant van de betoncentrale