FedBeton shortflash
If you can't see this message, view it in your browser.
Shortflash
November 2018

In deze editie


Informatievergaderingen over de nieuwe norm NBN B15-001 en TRA 550 v4.0

Op 3 en 11 oktober laatstleden mochten we ruim 100 deelnemers verwelkomen op deze informatievergaderingen.

De impact van de nieuwe norm en het vernieuwde toepassingsreglement voor de betoncentrales werd gedetailleerd toegelicht door Claude Ployaert (Inter-Beton) in Namen en Steven Schaerlaekens (Holcim) in Wemmel.

Beide sprekers hebben de evolutie naar deze nieuwe documenten van kortbij gevolgd. Ze wisten het publiek in een ruim 2 uur durende uiteenzetting te boeien voor dit moeilijke onderwerp.

Alle deelnemers ontvingen bovendien een gratis exemplaar van de geconsolideerde versie van de actuele betonnormen NBN EN 206 en NBN B15-001. (Bijkomende exemplaren kunnen besteld worden bij Fedbeton (€ 50,00, incl. BTW en verzending)).

De betoncentrales hebben nog tot 31.08.2019 de tijd om de overstap naar de nieuwe TRA 550 v4.0 te maken. Dat lijkt nog veraf, maar wacht toch niet te lang om de nodige schikkingen te treffen.

Download hier de presentatie nieuwe normen.


Namen   Wemmel

Roadshow Beton 2018

In de loop van september en oktober hebben FABA, MOW, WTCB, FEBE, FEDBETON & GBV een "Roadshow beton" over het gehele land georganiseerd.

Sinds kort is een Belgisch supplement aan de Europese norm NBN EN 206 van toepassing.  Deze nieuwe norm NBN B 15-001, gepubliceerd begin juli'18, beschrijft hoe de Europese norm toegepast dient te worden in België.

Deze norm behandelt de specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton.

Tijdens deze Roadshow was de focus op deze nieuwe norm NBN B15-001 en werden de talrijke wijzigingen die een impact hebben op de voorschrijvers en betoncentrales, maar tevens ook op de aannemers, voorgesteld.

De presentatie van FEDBETON vertelde hoe de verwerkbaarheid van het beton een invloed heeft op het gemak van de plaatsing en de plaatsingsmethode.

Daarenboven is de verwerkbaarheid tevens bepalend voor de duurzaamheid van het beton, dat verdicht moet kunnen worden met het hiervoor voorziene materieel.

Het verschil tussen de verwerkingstijd, opgenomen op de leveringsbons, en het behoud van verwerkbaarheid in een gespecificeerde consistentieklasse, is uitgelegd geworden aan de hand van enkele voorbeelden.

Hier zijn de presentaties van de verschillende sessies:


Brussel   Heusden-Zolder

De winter komt eraan: laat u niet verrassen!

De winter komt eraan

Vandaag is het nog bijzonder zacht voor de tijd van het jaar; maar toch werden we eerder deze maand al geconfronteerd met enkele bijzonder frisse ochtenden. Hoe streng de winter wordt, dat kunnen we niet voorspellen…maar dat die periode voor de deur staat - dat is zeker.

De winterperiode is vaak een zware beproeving voor de mens en het materieel, maar ook voor ons bouwmateriaal: het stortklaar beton.

Indien de temperatuur beneden de 5°C zakt dient de werkgever aan zijn arbeiders gratis warme dranken ter beschikking te stellen. Uiteraard is beschermende kledij een must.

Het materieel (de voertuigen en andere) verdient zeker weldra een goede nazichtsbeurt om geen onverwachte problemen te hebben. Batterijen, banden, ruitenwissers en roterende onderdelen... ze zijn allemaal even belangrijk en laten het misschien net iets rapper afweten door de koude.

Het stortklaar beton heeft ook zo z’n beperkingen. Onze poster “Beton in de winter” kan u zeker informeren.

Opleidingen BMC en BPB

De opleidingen betonmixer chauffeur BMC en betonpomp bedienaar BPB staan weer voor de deur.

Voor het PC 124 is er speciaal gezorgd dat deze doorgaan in de “winterperiode” die volgens de CAO ingaat op 1 december en eindigt op 31 maart; er is dan ook voor de arbeiders met het statuut van bouwvakarbeider een vrij hoge financiële tussenkomst in deze winterperiode. Maar het is geweten dat alle chauffeurs (ongeacht hun statuut) en pompisten graag in die periode naar opleidingen willen gaan; lesgevers en lokalen zijn er spijtig genoeg niet bij de vleet of zomaar even uit het rek te nemen.

Het feit dat BE-CERT de certificatie van de verhuurbedrijven heeft aangevat, brengt met zich dat er nu grote vraag is naar opleidingen. Het bezitten van een geldig BMC-attest is als verplichting opgenomen in de reglementen; een copie van het BMC-attest zal dan ook integraal deel uitmaken van de aan te leveren documenten opdat een verhuurbedrijf of zelfstandige vervoerder een certificatiedossier kan indienen bij BE-CERT.

Bij welk loket dient men in te schrijven als men het attest vroeger reeds behaalde en nu aan een opfrissing moet deelnemen, en men ondertussen van statuut veranderde (bv. zelfstandige is geworden)?
Het antwoord is heel eenvoudig: het statuut dat men nu momenteel heeft, is bepalend om het loket te kiezen (het maakt niet uit of dit nu is voor een volledige opleiding of voor een opfrissing):

 • De werkgevers met chauffeurs in het PC 124 richten zich tot CONSTRUCTIV om deze een opleiding te laten volgen.
 • De werkgevers met chauffeurs in het PC 140 richten zich tot ERSA om deze een opleiding te laten volgen.
 • De zelfstandige BMC’s dienen zich in te schrijven bij FEDBETON, dat het uniek loket is voor de zelfstandigen.

Opgelet: een chauffeur die vroeger in het PC 124 ingeschreven was maar inmiddels niet meer in het PC 124 werkt, dient zelf de geldigheid van zijn attest te toetsen; deze persoon zal namelijk geen geschreven verwittiging krijgen van CONSTRUCTIV omdat hij niet langer in de databank Bouw gekend is.


Opfrissings- en bijscholingscursus

Ondertussen heeft CONSTRUCTIV ook een stappenplan uitgewerkt om alle geattesteerden, die sinds 2005 een BMC- of BPB-attest behaalden, op te roepen tot het verplicht bijwonen van een opfrissings- en bijscholingscursus. Dit gebeurt volgens een welbepaalde planning en is strikt toe te passen; het heeft geen zin eerder te willen inschrijven dan voorzien want dan neemt men een plaats in van iemand die koste wat kost binnen deze voorziene periode moet deelnemen en kort men zelf bovendien de geldigheid van zijn eigen attest onnodig in.

Ook voor de betonpomp bedienaars is er sinds dit jaar opgestart met een opfrissings- en bijscholingscursus; hier is het iets éénvoudiger….men kan enkel maar in het PC 124 Bouw zijn ingeschreven of zelfstandige zijn; en in functie daarvan dan zijn loket kiezen.

Een overzicht qua geldigheid der uitgegeven attesten “betonpomp bedienaar” sinds 2010

 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021
 • Attesten uit 2017 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2022
 • Attesten uit 2018 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2023

Een overzicht qua geldigheid der uitgegeven attesten “betonmixer chauffeur” sinds 2005

 • Attesten uit 2005 en 2006 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 31/12/2017
 • Attesten uit 2007, 2008 en 2009 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2018
 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021
 • Attesten uit 2017 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2022
 • Attesten uit 2018 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2023

De datums van de geplande sessies (PC 124 en zelfstandigen) zijn te bekijken op de website van FEDBETON.. Maar kies wel de juiste pagina!


Opleidingen BPB   Opleidingen BMC

CCB - Havenlaan - Brussel: Feestelijke heropening

Op 27 September'18 is de volledig vernieuwde centrale van CCB feestelijk geopend!

Het doel van CCB is om ook met deze betoncentrale vandaag en in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de eisen van de markt, en om hiermee tevens positief te kunnen inspelen op eisen en wensen van de klanten.

Het kwaliteitsbeheersysteem van CCB dat ook in deze centrale zijn uitwerking zal krijgen, verduidelijkt zich in een zeer grote betrokkenheid van hun medewerkers, alsook in de ontwikkeling van desbetreffende opleidingsprogramma’s met daarboven de periodieke evaluatie van de tevredenheid van/bij hun klanten.

De bedoeling van CCB is dat vermelde gedrevenheid en professionalisme bijdragen bij tot een grotere beheersing van de industriële procedés, tot de verbetering van de economische resultaten én tot de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers in de beste omstandigheden voor wat betreft comfort en veiligheid op het werk.

Vele genodigden waren vanop een boot in het kanaal getuige van een prachtige, luisterlijke klank & lichtshow die de feestelijke avond afsloot!

CCB feestelijk geopend
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.
If you do not want to receive emails from us, you can unsubscribe.