FedBeton shortflash oktober 2018
If you can't see this message, view it in your browser.
Shortflash
Oktober 2018

In deze editie

BENOR-certificaten


1ste BENOR-certificaten van verhuurbedrijven en zelfstandige betonmixer chauffeurs uitgereikt

Sinds 1 oktober 2018 dienen ook verhuurbedrijven en zelfstandigen die in onder aanneming van betoncentrales rijden, over een BENOR-certificaat te beschikken. Zoniet mogen zij geen BENOR-beton meer vervoeren.

Op 25 september werden de eerste 47 certificaten plechtig uitgereikt. We verwachten dat nog 10-tallen andere bedrijven de komende weken hun certificaat zullen ontvangen.
De actuele lijst met gecertificeerde verhuurbedrijven vindt u op de website van Be-Cert.

Opgelet! Het is aan de betoncentrale om zich ervan te vergewissen dat het verhuurbedrijf dat ze inhuurt over een BENOR-certificaat beschikt. De keuringsinstelling (SECO, COPRO, ...) zal dit in het kader van de technische bezoeken op de betoncentrale controleren. Wanneer toch nog een beroep gedaan wordt op niet-gecertificeerde verhuurbedrijven, is het de betoncentrale die een sanctie riskeert in het kader van haar BENOR-certificatie (opmerking, waarschuwing, ...). Een gewaarschuwd man...

FedBeton

Film ‘Vloeibaarheid van Beton’

In samenwerking met de FABA, de Confederatie Bouw, het WTCB en de VZW BENOR heeft FEDBETON, in een korte filmproductie, duidelijk uiteengezet wat de gevaren zijn van toevoeging van water op de werf.

Bestelling van de juiste vloeibaarheid is van primordiaal belang, maar verdwijnt in het niets als er in het verdere proces van vervoer en verwerking niet even deskundig met het beton omgesprongen wordt.

Deze film heeft dan ook tot doel alle partners van de ganse keten en de klanten te sensibiliseren en aan te sporen om professioneel om te gaan met het stortklaar beton.

U kunt deze film bekijken op de FEDBETON-website en/of eveneens via deze link.

De Regiomeetings

Na de succesformule toegepast bij onze partner De Buf in het voorjaar, lijkt het merendeel van de deelnemers aan de regionale antennes ervoor gevonden om op regelmatige basis de meetings georganiseerd te zien in een industriële omgeving met een interessant bedrijfsbezoek. FEDBETON gaat mee in dat verhaal en zal pogen met die wensen rekening te houden.

Na het bouwverlof werd de 2de reeks van de traditionele regiomeetings afgewerkt:


Carrière du Clypot (30.08.2018)

Voor de 2 antennes uit het Zuiden van het land (Henegouwen – Waals Brabant en Luik-Luxemburg-Namen) werd een gezamenlijke meeting georganiseerd in de Carrière du Clypot te Neufvilles. Een 40-tal deelnemers verplaatsten zich naar de groeve van blauwe hardsteen om een korte academische zitting bij te wonen waarin informatie werd verschaft door FEDBETON en haar partners SUIVO, Cemminerals en WAM-B.H.M. De rondgang op de terreinen van de carrière was wellicht datgene wat het meest indruk maakte op de aanwezigen. De namiddag werd afgesloten met een gezellig netwerkmoment ter plaatse. De zon was van de partij en dat maakte alles compleet.
Regiovoorzitters: Vincent Michel en Alain Pochet


Bioterra (04.09.2018)

De regionale antenne Limburg blies verzamelen op de site van Bioterra (Group De Cloedt) dat gespecialiseerd is in het reinigen van vervuilde gronden. Wetende dat de provincie Limburg numeriek de kleinste antenne van FEDBETON is, was de opkomst meer dan behoorlijk. Na de traditionele korte academische sessie met interventies van FEDBETON, SUIVO en Cemminerals, werd een geleid bezoek gebracht aan de installaties van Bioterra. Niemand had gedacht dat de behandeling en zuivering van de aangevoerde materialen er op deze wijze verliep... een leerrijke namiddag dus.
Regiovoorzitter: Geert De Maeyer


Carrière du Clypot

Carrière du Clypot

Bioterra

Bioterra


BASF (06.09.2018)

De antenne Antwerpen – Vlaams Brabant had afspraak met een mastadont in de chemiewereld. Inderdaad BASF. Na de korte academische sessie met uiteenzettingen van FEDBETON, SUIVO, MACBEN en Cemminerals, werd een bezoek gebracht aan het 6 hectaren-groot terrein van BASF... én haar onderaannemers die op deze wijze dan in een eerstelijnsbevoorrading zitten. De lijst van de chemische producten die worden geproduceerd is gewoonweg “mindblowing”, de omvang van de installaties absoluut impressionant, de honderden kilometers pijpleidingen en buizen van een nergens eerder geziene omvang. BASF is dan ook leider in vele opzichten in zijn industrie en bovendien trouwens ook leverancier van chemische hulpstoffen voor het stortklaar beton. Na deze overweldigende rondleiding werd gedineerd bij Bebronna, ook overweldigend... maar dan op zijn manier... met een unieke ligging.
Regiovoorzitter: Emile Vertongen


Cemminerals (26.09.2018)

De antenne Oost- en West-Vlaanderen werd hartelijk onthaald bij Cemminerals te Gent, dat recentelijk een partnership met FEDBETON aanging. Cemminerals bouwt momenteel volop aan haar productiesite die voorzien is om op jaarbasis ca. 1 miljoen T klinker te vermalen tot cement. De installaties zullen over enkele maanden reeds proefdraaien. De academische zitting was kort en bondig maar voldoende doorspekt met actualiteiten van FEDBETON en SUIVO om de aanwezigen gedurende een uurtje te boeien en hun ongeduld, om de installaties te bezichtigen, te onderdrukken. De meningen waren unaniem : installaties in opbouw zijn minstens even (en misschien wel meer) indrukwekkend als operationele fabrieken. De meteo zal mee en de gok om dus een BBQ te organiseren was een schot in de roos. Niemand keerde ontevreden terug... zoveel was duidelijk.
Regiovoorzitter: Herman D’Hoore


BASF

BASF

Cemminerals

Cemminerals


FEDBETON houdt eraan de vier firma’s en hun medewerkers hartelijk te danken voor hun inspanningen om de leden van onze antennes en de partners van FEDBETON goed te onthalen en te begeleiden. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben!

2de INDEPENDENCE DAY

zaterdag 29 september ‘18

2018 gaat de geschiedenis in als het jaar van de gemiste kans... tenminste als we het over het WK Voetbal hebben in Rusland. FEDBETON ziet echter in alles en voor iedereen opportuniteiten.

Zo werd de 2de INDEPENDENCE DAY, de jaarlijks event voor de zelfstandige betonmixer chauffeurs en zelfstandige betonpomp bedienaars, georganiseerd in het Martin’s Red Hotel te Tubeke... beter bekend als de vaste stek van de Rode Duivels wanneer ze op afzondering gaan om zich voor te bereiden voor een interland. Niet moeilijk als we weten dat het hotel net naast de hoofdzetel ligt die de Koninklijke Belgische Voetbalbond enkele jaren geleden in Tubeke in gebruik nam.

Er waren ook talrijke speciale genodigden gevraagd omdat we dachten dat ze niet mochten ontbreken: medewerkers van Constructiv (Fabian Van Geert) en de lesgevers van VDAB (Ben Verheyen), FOREM (Patrick Monari) en FEDBETON (Karin Cools en Joris Thiels).

Het 60-personen tellende gezelschap werd onthaald en toegesproken door Peter De Vylder, Directeur FEDBETON en vervolgens gedurende een paar uren getest op hun praktische golf- en voetbalkennis op de omliggende terreinen.

De resultaten waren volgens de videoref. minstens zeer positief... geen gekwetsten en geen gele kaarten of uitsluitingen... de swalbes moeten we erbij nemen. De beste (Ben Verheyen van VDAB en lesgever in de opleidingen BMC en BPB) ontving tijdens het diner een verhelderend geschenk om zijn suprematie te onderstrepen.

Naar goede gewoonte kregen alle deelnemers een nuttig geschenk en enige beroepsgeoriënteerde documentatie mee bij het afsluiten van de event. De aanwezigen waren – zo hebben we meegedeeld gekregen – bijzonder tevreden over het ganse opzet; dat was zeer te merken aan hun dankbaarheid.

Op zaterdag 28 september 2019 gaan we naar?

2de INDEPENDENCE DAY
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.
If you do not want to receive emails from us, you can unsubscribe.