Zelfstandige betonpomp bedienaar


Het TRA 550 voor de BENOR-Certificatie van beton verplicht de zelfstandigen, die in het kader van het BENOR-Merk diensten leveren aan de betoncentrales, om ook een attest te behalen.

Stand van zaken op 24 november


FedBeton heeft per e-mail een informatienota folder gestuurd aan haar leden met de vraag deze te willen overhandigen aan de zelfstandigen die hun diensten aanbieden; hetzij om stortklaar beton te vervoeren naar de werf, hetzij om het daar te pompen.

Via het voorinschrijvingsformulier kunnen de zelfstandigen hun wens te kennen geven dat ze zich willen inschrijven voor het Technisch Advies.

Op 11 december 2012 organiseerde FedBeton in haar burelen een informatievergadering om bij dit alles meer uitleg te verschaffen.

FedBeton is in overleg met de gebruikelijke opleidingspartners. Een volledige cyclus 'technisch advies' omvat 4 zaterdagen waarvan 1 dag VCA. Indien men reeds in het bezit is van een geldig VCA attest kan men ervoor kiezen om de VCA-dag niet te volgen. Een korting op de deelnamekost kan dan verkregen worden mits expliciet melding te maken ervan bij de voorinschrijving. Desgevallend legt men een copie voor van het VCA-attest vermits dit complementair is aan de andere modules om uiteindelijk het diploma 'betonpomp bedienaar' te krijgen.

Arbeiders ingeschreven in een paritair comité komen niet in aanmerking voor dit door Fedbeton georganiseerd Technisch Advies .

FEDBETON is erin geslaagd om het 'technisch advies' te laten doorgaan op 4 zaterdagen in een hotel.


Winterperiode 2022 - 2023
Er is slechts één 4-dagen durende sessie in de winterperiode '22-'23 voorzien.

Datums :
zaterdag 11 februari 2023
zaterdag 11 maart 2023
zaterdag 18 maart 2023
zaterdag 25 maart 2023 (VCA)

Locatie : nog te bepalen.

INSCHRIJVEN : neem nu reeds contact met ons (karina.cools@alera.be - 0476 65 91 73)