Uitgegeven attesten en opfrissingsopleiding


Wie heeft er al een attest betonmixer chauffeur (BMC) of betonpomp bedienaar (BPB) ? Hoelang is het attest geldig of is dat voor “het leven” ? Zal men ook vroeg of laat opnieuw de volledige opleiding opnieuw moeten gaan volgen ?

Gewijzigd op 27 mei 2018 (12u00)

De registers der attesten konden tot voor kort geconsulteerd worden op de website van Constructiv. Deze instantie heeft de lijst echter verwijderd van haar website omwille van de GDPR.

Het betreft de attesten uitgereikt sinds de aanvangsdatum van de opleiding BMC in 2005 en de opleiding BPB sinds 2011; sommige van de vermelde personen zijn dus mogelijk reeds op rust of niet langer meer aan de slag in deze branche of activiteit.

En hoelang zijn deze attesten dan geldig?
Voorlopig stond er geen geldigheidsduur vermeld; maar de paritaire werkgroep heeft beslist dat er vanaf januari 2017 een opfrissings/bijscholingsopleiding zal worden ingericht waaraan men verplicht zal moeten deelnemen (op afroep) wil de geldigheid van het attest met een termijn van 5 jaar verlengd worden. Het ligt in de bedoeling dit alles te realiseren via een graduele inhaalbeweging zodat iedereen tegen ongeveer 2021 zeker naar een bijscholingscursus is gegaan ofwel een attest heeft dat minder dan 5 jaar voordien werd uitgereikt.

De opfrissings/bijscholingsopleiding omvat, in tegenstelling tot de basisopleiding, geen examen. Volgende planning zal worden toegepast en de cursisten in kwestie worden daartoe aangeschreven. Het heeft geen zin eerder dan noodzakelijk deel te nemen. Men ontneemt daarmee enkel maar de plaatsen van diegenen die moeten deelnemen en men kort daarmee de geldigheidsduur van het eigen attest in.

 • Attesten uit 2007, 2008 en 2009 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2018
 • Attesten uit 2010, 2011 en 2012 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2019
 • Attesten uit 2013, 2014 en 2015 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2020
 • Attesten uit 2016 hebben een uiterste geldigheidsduur tot 30/06/2021


Stand van zaken op 01 januari 2019 (10u00)


Betonmixer chauffeurs PC Bouw 124 - Opfrissing


2019
Herentals

 • 25/01/19    1 plaats beschikbaar
 • 14/02/19    1 plaats beschikbaar
 • 15/03/19    9 plaatsen beschikbaar

Temse

 • 24/01/19    VOLZET
 • 08/02/19    VOLZET
 • 14/03/19    VOLZET
 • 12/12/19    9 plaatsen beschikbaar

Rekkem

 • 15/02/19    9 plaatsen beschikbaar
 • 29/03/19    11 plaatsen beschikbaar

Betonpomp Bedienaars PC Bouw 124 - Opfrissing

2019

Herentals

 • 30/01/19    5 plaatsen beschikbaar
 • 28/02/19    9 plaatsen beschikbaar

Temse

 • 07/02/19   6 plaatsen beschikbaar
 • 20/03/19   12 plaatsen beschikbaar

Rekkem

 • 20/02/19    12 plaatsen beschikbaar
 • 01/03/19    12 plaatsen beschikbaar

Zelfstandige Betonmixer chauffeurs - Opfrissing
Nog te bepalen in functie van de voorinschrijvingen

Zelfstandige Betonpomp Bedienaars - Opfrissing
Nog te bepalen in functie van de voorinschrijvingen

ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail theo.servaes@fedbeton.be.