Betonpomp bedienaar PC 124 Bouw


In het kader van een betere dienstverlening aan zijn cliënteel, heeft de sector in samenwerking met CONSTRUCTIV (het vroegere Fonds Vakopleiding Bouw en het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in de Bouw) een specifiek Technisch Advies voor de betonpompbedienaars opgemaakt. Hiervoor werd het beroepsprofiel van een betonpompbedienaar vastgelegd en werd een aangepaste syllabus uitgeschreven.

Opleiding (PC 124) : Ingeval van een winteropleiding tussen 1 december en 31 maart :

 • Er wordt samen met CONSTRUCTIV een bedrijfsopleidingsplan opgesteld        
 • De werknemer wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst en krijgt bovenop die uitkering een weerverletvergoeding en een premie        
 • De werkgever betaalt geen loon tijdens de dagen Technisch Advies         
 • CONSTRUCTIV komt à rato van 10 €//u tussen in de kost (praktijkgericht Technisch Advies )        
 • De zaakvoerder die zijn personeel vergezelt kan van eenzelfde tussenkomst genieten   
 • Kwaliteitsgarantie voor de voordelige sessies      
 • Gecertificeerd en verplicht voor het personeel van de BENOR betoncentrales.

Deze cursus loopt over 4 dagen en omvat volgende modules:

 • Basisveiligheid (VCA conform)        
 • Specifieke veiligheid        
 • Rijden met en onderhouden van een betonpomp        
 • Kwaliteit van beton        
 • Bescherming van het Milieu        
 • Communicatie en administratie

Deze dagen Technisch Advies gaan door in de leslokalen van de VDAB.

Stand van zaken op 06 december 2019 (07u00)

2020

Herentals
02-03-04 en 05 maart 2020     1 plaats vrij

Temse
09-10-11 en 12 maart 2020     VOLZET


Inschrijvingen:
dienen ten laatste 6 weken voor aanvang van de sessie te gebeuren
via het regionaal kantoor van Constructiv. 
De regioverantwoordelijke van het Fonds zal U bijstaan bij het opmaken van uw dossier.