Betonpomp bedienaar


In het kader van een betere dienstverlening aan zijn cliënteel, heeft de sector in samenwerking met het FVB (Fonds Vakopleiding Bouw) en het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in de Bouw) een specifieke opleiding voor de betonpompbedienaars opgemaakt. Hiervoor werd het beroepsprofiel van een betonpompbedienaar vastgelegd en werd een aangepaste syllabus uitgeschreven.

Opleiding (PC 124) : Ingeval van een winteropleiding tussen 1 december en 31 maart :

 • Er wordt samen met het FVB een bedrijfsopleidingsplan opgesteld        
 • De werknemer wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst en krijgt bovenop die uitkering een weerverletvergoeding en een opleidingspremie        
 • De werkgever betaalt geen loon tijdens de opleidingsdagen        
 • Het FVB komt à rato van 10 €//u tussen in de opleidingskost (praktijkopleiding)        
 • De zaakvoerder die zijn personeel vergezelt kan van eenzelfde tussenkomst genieten   
 • Kwaliteitsgarantie voor de voordelige opleidingen      
 • Gecertificeerd en verplicht voor het personeel van de BENOR betoncentrales.

Deze cursus loopt over 4 dagen en omvat volgende modules:

 • Basisveiligheid (VCA conform)        
 • Specifieke veiligheid        
 • Rijden met en onderhouden van een betonpomp        
 • Kwaliteit van beton        
 • Bescherming van het Milieu        
 • Communicatie en administratie

Deze opleidingen gaan door in de leslokalen van de VDAB.

Stand van zaken op 10 december 2018 (17u00)

2019

Herentals
Startdatum     Einddatum
14/01/19        17/01/19        4 plaatsen vrij


Temse
Startdatum     Einddatum
25/03/19        28/03/19       VOLZET


Inschrijvingen:
dienen ten laatste 6 weken voor aanvang van de opleidingen te gebeuren
via het regionaal kantoor van Constructiv. 
De regioverantwoordelijke van het Fonds zal U bijstaan bij het opmaken van uw dossier.