Betonmixer chauffeur PC 124 Bouw


In het kader van een betere dienstverlening aan zijn cliënteel, heeft de sector in samenwerking met CONSTRUCTIV (het vroegere FVB (Fonds Vakopleiding Bouw) en NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in de Bouw) een specifiek Technisch Advies voor betonmixer chauffeurs opgemaakt; inmiddels gaan deze organisaties dus samen door het leven als CONSTRUCTIV. Hiervoor werd het beroepsprofiel van een betonmixer chauffeur vastgelegd en werd het bestaande handboek inmiddels geüpdate.

Opleiding (PC 124) : Ingeval van een winteropleiding tussen 1 december en 31 maart:

 • Er wordt samen met het CONSTRUCTIV een bedrijfsplan opgesteld
 • De werknemer wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst en krijgt bovenop die uitkering een weerverletvergoeding en een premie
 • De werkgever betaalt geen loon tijdens de dagen van het Technisch Advies
 • CONSTRUCTIV komt à rato van 10€/u tussen in de kost (praktijkericht advies)
 • De zaakvoerder die zijn personeel vergezelt kan van eenzelfde tussenkomst genieten
 • Kwaliteitsgarantie voor de voordelige sessies.
 • Gecertificeerd en verplicht voor het personeel van de BENOR betoncentrales.

Het Technisch Advies duurt over 5 dagen en omvat:

 • Algemene veiligheid (VCA conform)
 • Specifieke veiligheid
 • Rijden met en onderhouden van een betonmixer
 • Kwaliteit van beton
 • Bescherming van het Milieu
 • Communicatie en administratie


Stand van zaken op 19 februari 2020 (14u00)

2019

Herentals
20-21-22-28 en 29 november 2019            AFGEROND
02-03-04-19 en 20 december 2019            AFGEROND

Temse
09-10-11 december 2019 en 06-07 januari 2020   AFGEROND

Rekkem
16-17-18 december 2019 en 09-10 januari 2020         AFGEROND     


2020

Herentals
06-07-08-20 en 21 januari 2020                AFGEROND
03-04-05-20 en 21 februari 2020              AFGEROND
16-17-18-26 en 27 maart 2020                 VOLZET  

Temse
13-14-15-23 en 24 januari 2020                     AFGEROND
10-11-12-19 en 20 februari 2020              GEANNULEERD
24-25-26-27 en 28 februari 2020              GEANNULEERD

Rekkem
27-28-29 januari en 17-18 februari 2020           AFGEROND
23-24-25-30 en 31 maart 2020                          7 plaatsen vrij  


Inschrijvingen :   
dienen ten laatste 6 weken voor aanvang van de sessie te gebeuren
via het regionaal kantoor van CONSTRUCTIV : zie
http://constructiv.be/nl-BE/Contact.aspx
De regioverantwoordelijke van CONSTRUCTIV zal U bijstaan bij het opmaken van uw dossier.