Accreditatie sectorale examens


Hoe gaat het na het Technisch Advies ? Krijgt men dan een attest ? Moet men een of meerdere examens afleggen ?

Voor alle betonmixer chauffeurs en betonpompbedienaars (of ze nu arbeiders van het paritair comité 124 bouw of zelfstandigen zijn) wordt er op een en dezelfde uniforme manier geëxamineerd. En dat is niet anders voor de arbeiders van andere paritaire comités (bv. PC 140 Vervoer) indien ze aan de examens deelnemen na een erkend Technisch Advies te hebben gevolgd bij een erkend opleidingscentrum... een gelijkwaardige cursusinhoud en dezelfde vragenbatterijen die leiden tot een gelijkwaardig attest.

Tot voor kort werd elke dag afgerond met een eenvoudige test om na te gaan of de onderwezen materie ook effectief wel goed begrepen was door de deelnemers. Het was een test op papier. Sinds kort kunnen de testen ook worden afgenomen op PC of tablet gekoppeld aan een centrale databank met een omvangrijke vragenbatterij per onderwerp. Elke deelnemers in het examenlokaal zal, dank zij dit systeem, andere vragen te beantwoorden krijgen. Deze manier van examineren werd eerst uiteraard een paar maal uitgetest en schonk voldoening qua stabiliteit van het informaticaprogramma en qua gebruiksgemak. Voor zover de deelnemers minder ervaring mochten hebben met informatica steken ze op die wijze ook daar iets over op. Een deelnemer die weet dat hij mogelijk wat problemen zou kunnen hebben met het lezen en begrijpen van de vragen, meldt dit vertrouwelijk bij aanvang van de sessie aan de verstrekker van het Technisch Advies met wie dan een oplossing kan uitgewerkt worden.

Constructiv heeft samen met de diverse partners die bij het “examineringsdossier” betrokken zijn, alle documenten en lastenboeken op punt gesteld, zodat de examencentra zich kunnen laten accrediteren om de testen af te nemen, van die cursisten die een bewijs van deelname aan het Technisch Advies kunnen voorleggen.

U vindt al een kleine situering van het gegeven via volgende link.