Accreditatie ander Technisch Advies


Wat met de chauffeurs uit bijvoorbeeld het PC 140 Vervoer die ook stortklaar beton vervoeren of diegenen die een betonpomp bedienen en toch niet zijn ingeschreven in het PC Bouw 124 ?

Stand dd. 1 juni 2017

Deze arbeiders zijn net zo goed verplicht in het bezit te zijn van een erkend attest (cfr. de verplichting van Be-Cert voor de BENOR betoncentrales).

Andere arbeiders dan diegenen ingeschreven in het PC Bouw 124 komen niet in aanmerking voor het Technisch Advies van het Fonds Vakopleiding Bouw; en ook niet voor het technisch advies dat FEDBETON op punt stelde voor uitsluitend de zelfstandigen. Er blijft dus een groep arbeiders achter waarvoor wel een verplichting bestaat bij Be-Cert maar die nergens terecht kan.

Net voor het bouwverlof 2016 is er een centrum erkend geworden om het Technisch Advies te verstrekken aan de Franstalige betonmixer chauffeurs. Inmiddels is dit centrum ook erkend voor het geven van een Technisch Advies aan de Nederlandstalige BMC's.

Datums van de sessies : http://www.ers-academy.com/benor_betonmixer-339.html

De eind- en toetstermen van de betonmixer chauffeurs en de desbetreffende lastenboeken, waaraan de centra dienen te beantwoorden, zijn beschikbaar via de website van Constructiv.