Wat is de invloed van vorst op vers beton?


30 dec 2020
Minder dan 5°C kan al schadelijk zijn voor jong beton. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om vorstschade en scheuren te vermijden.

Wat is de invloed van vorst op vers beton?

Werken met stortklaar beton in de winter is geen evidentie. Zodra het minder dan 5°C is, moet je voorzorgsmaatregelen treffen. Bij lagere temperaturen wordt het immers moeilijker om stortklaar beton te plaatsen en te verwerken. Bij vriestemperaturen kunnen er zelfs vorstschade en scheuren ontstaan bij jong beton.

De invloed van temperatuur op verwerking en plaatsing van stortklaar beton

Afhankelijk van de buitentemperatuur zijn verschillende voorzorgsmaatregelen aanbevolen:

  • Bij 5°C of hoger overdag en minimaal -1°C ’s nachts: je kan gewoon doorwerken.
  • Tussen 0°C en 5°C overdag en minimaal -2°C ’s nachts: dek het beton af.
  • Tussen 0°C en 5°C overdag en kouder dan -2°C ’s nachts: pas een verwarmde betonspecie toe of voeg warmte toe tussen beton en afdekking. Je kan ook met cement met een hogere aanvangssterkte werken of de water-cementfactor verlagen.
  • Kouder dan 0°C overdag en minimaal -5°C ’s nachts: zorg ervoor dat de temperatuur van de betonspecie niet daalt onder 5°C.
  • Kouder dan 0°C overdag en 5°C tot 10°C vorst ’s nachts: gebruik stoom, hete lucht of infraroodstralers om de temperatuur van het beton op minstens 5°C te houden.
  • Kouder dan 0°C overdag en kouder dan -10°C ’s nachts: scherm de werkplek volledig af met een zeil, zodat de warmte niet weg kan. De temperatuur van het beton moet minimaal 8°C blijven. Kan je dit niet garanderen, verwerk dan geen betonspecie.

Plaats nooit stortklaar beton op een oppervlak van 1°C of kouder! Het is aangeraden op www.meteo.be in de gaten te houden om de werkzaamheden goed te plannen.

Wat als geplaatst stortklaar beton bevriest?

Aangezien betonspecie met water wordt gemengd en ermee reageert, zijn het natuurlijke ‘vrienden’. Onder normale weersomstandigheden is er dan ook nauwelijks tot geen probleem. Maar bevriezing door vorst kan in sommige gevallen tot schade leiden, zeker in combinatie met dooizouten. Bij bevriezing van water in het beton zet het water ongeveer 9% uit. Bij oud en dus verhard beton krijgt vorstschade minder kans, onder meer door de jarenlange hydratatie waardoor steeds meer water wordt gebonden. Bij jong beton is het risico echter groter. Jong beton van slechts enkele dagen oud bevat immers veel ongebonden water. Hierdoor is het beton minder sterk, kan er meer water binnenin bevriezen en moet het beton dus goed tegen vorst worden beschermd. In combinatie met dooizout dat wordt gestrooid om gladheid tegen te gaan, is het gevaar nog groter. Dooizout onttrekt immers warmte uit het onderliggende betonoppervlak om het ijslaagje dat erop ligt te doen smelten. Hierdoor daalt de temperatuur in het beton zeer snel en kan er eveneens een vriesreactie binnenin ontstaan.

Enkele best practices voor jong beton bij vorst

Bij de plaatsing van stortklaar beton, is het belangrijk om de temperatuur van het meest blootgestelde oppervlak op minstens 5°C te houden, en dat voor zeker 72 uur na het storten. Afhankelijk van de betonsamenstelling, de mate van bescherming op de bouwplaats en de nabehandeling van het stortklaar beton, worden per weertype verschillende beschermingstypes aangeraden. Vind alle info die je nodig hebt via deze bronnen:

Fotos