Vrouwen van beton: inzichten van Marie-Sophie Foucart, betondirecteur van CCB Beton (repost)


28 feb 2024
Dat de betonsector gedomineerd wordt door mannen, is een understatement. Toch bekleden ook enkele vrouwen topfuncties in de sector, waaronder Marie-Sophie Foucart, directeur van de betondivisie van CCB - Cementir. Vanuit Fedbeton, stelden we haar enkele vragen over haar traject.

Fedbeton – Bedankt dat je ons even te woord wil staan, Marie-Sophie. Kan je kort even je achtergrond en professioneel traject schetsen?

Marie-Sophie Foucart – “Aan de Louvain School of Management heb ik een diploma managementwetenschappen behaald, en daarnaast een diploma zakelijke taalbeheersing aan de faculteit Letteren van de KUL. Dat academische parcours heeft mij de kans geboden om mijn horizon te verruimen, maar de werkvloer blijft toch de beste leerschool. Ik ben begonnen in de sector van koudgewalsd staal. Een verrassende start waardoor ik kon meewerken aan de opstart van de productie van profielen en de implementatie van een organisatiestructuur waarin ik een echte ondernemersgeest en een ‘stalen’ spirit kon ontwikkelen. Maar dat was vooraleer ik de betonwereld leerde kennen... "

Fedbeton – Hoe ben je dan bij CCB Beton terechtgekomen en welke functie voer je uit? Welke verantwoordelijkheden behoren tot jouw takenpakket?

Marie-Sophie Foucart – “In de divisie stortklaar beton van CCB Beton kreeg ik een kans aangeboden. Ik begon er als administratief verantwoordelijke. Dat was wat in het contract stond, maar ik was niet van plan om het daarbij te laten. Die onverzadigbare drang om te leren en te begrijpen, die nieuwsgierigheid naar een vak dat ik nog niet goed kende, heeft mij persoonlijk geholpen om te groeien in de organisatie, mee te werken aan de uitbating van betoncentrales en vandaag de verantwoordelijkheid voor de afdeling stortklaar beton van CCB Beton, dochteronderneming van de groep Cementir, op mij te nemen. De afdeling beton vertegenwoordigt 14 centrales in België en Frankrijk en de rijkdom van de functie ligt in het feit dat elke eenheid kan worden beschouwd als een klantgerichte kmo, waar coördinatie en een echte harmonisering van de teams nodig zijn. Als sportvrouw in hart en nieren vergelijk ik de rol van manager graag met de voorbereiding van een sportwedstrijd: je moet een doel vooropstellen en alles in het werk stellen om dat doel te bereiken. Dat gaat uiteraard gepaard met inspanningen, training, het overwinnen van obstakels, zichzelf durven in vraag stellen, maar de prestaties worden vooral neergezet in een team waarmee we de overwinningen en nederlagen zullen delen. "

Fedbeton – Denk je dat de functie die jij nu bekleedt, moeilijker te krijgen is als vrouw dan als man?

Marie-Sophie Foucart – “Het gaat voor mij niet zozeer over mannen of vrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat het, veel meer dan een genderkwestie, in de eerste plaats een kwestie is van vaardigheden, maar ook en vooral van waarden. Het thema man-vrouw is momenteel inderdaad een hot topic. Eender of het nu positief of negatief is, we praten erover en de mentaliteit evolueert (ook bij rekruteerders). De deur wordt wijder opengezet, wat uiteindelijk leidt tot meer diversiteit in onze sector. En net op die diversiteit moeten we inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat CCB Beton niet zou functioneren met alleen maar vrouwen of alleen maar mannen. "

Fedbeton – Waarom zijn er volgens jou (al dan niet) meer vrouwen nodig in de sector?

Marie-Sophie Foucart – “Genderdiversiteit in de sector is van groot belang om innovatie te stimuleren en gepaste strategieën uit te werken. Een gediversifieerde sector biedt zeker een meerwaarde in het oplossen van complexe problemen en heeft een grotere capaciteit om te innoveren. Die investering in diversiteit is gebaseerd op mijn overtuiging dat het succes van ons bedrijf in de eerste plaats afhangt van de waarden van de mensen en van de diversiteit in leeftijd, cultuur en geslacht. Het is van cruciaal belang om onze talentenvijver uit te breiden om oplossingen te vinden voor de dringendste uitdagingen waarmee wij vandaag worden geconfronteerd voor de wereld van morgen. "

Fedbeton – Hoe zie jij de sector en genderdiversiteit in de sector evolueren in de toekomst?

Marie-Sophie Foucart – “De evolutie van de generaties is een echte bekommernis. Onze sector moet zich zeker aanpassen, niet enkel aan genderdiversiteit, maar ook aan de evolutie van de generaties X, Y of Z. De digital natives die de toekomst zijn , maar niet per sé aangetrokken worden tot onze sector. Het is aan ons om onszelf de juiste vragen te stellen zodat onze sector de talenten van de toekomst blijft aantrekken. Concretely Dynamic. "

Fedbeton – Hartelijk dank voor het interview, Marie-Sophie!

Fotos