Voorbereiding beton storten: een stappenplan


16 sep 2021
Voor je aan de slag gaat met het storten van beton, komt er wel wat voorbereiding aan te pas. Hier bieden we een handig overzicht van de verschillende stappen.

Voorbereiding betonstorten: een stappenplan

Voor je aan de slag kan met stortklaar beton, komt er wel wat voorbereiding aan te pas. Hoe beter die voorbereiding aangepakt wordt, hoe vlotter het beton storten zelf zal verlopen. Het is namelijk ten stelligste af te raden en soms zelf verboden om nog water en hulpstoffen toe te voegen aan de betonmortel op de bouwplaats. Hieronder volgt een handig overzicht van de verschillende stappen die voorafgaan aan het stortproces. Voor uitgebreidere info kan je terecht bij een betoncentrale in je buurt.

Overleg met de betoncentrale

Alles begint bij de bestelling van het juiste beton bij de centrale. Geef daarbij zorgvuldig aan hoe de betonspecie samengesteld moet worden. De plasticiteit en samenhang van de specie moeten namelijk perfect aansluiten bij de stort- en verdichtwijze. Wanneer je de samenstelling bepaalt, is het essentieel om rekening te houden met belangrijke specificaties als verwerkbaarheid en eisen waaraan het verharde beton moet voldoen. Ook de sterkteopbouw kan besproken worden.


Werk een stortplan uit

Om het storten zelf zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het aangewezen om voor de aanvang van de werken een stortplan op te stellen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten die in een dergelijk plan beschreven staan. Elk plan zal uiteraard anders zijn, afhankelijk van het project en de omstandigheden waarin gestort zal worden. Materiaal op de werf Lijst op welke materialen essentieel zijn op de werf (bv. trilnaald, plastic folie …) Arbeidskrachten op de werf Voorzie voldoende arbeidskrachten voor het volledige proces Transport op de werf Voorzie een route voor de betonmixers Bepaal de stelplaats van kranen/betonpompen Zorg voor een plaats om de betonmixers en –pomp te reinigen Bepaal de stortvolgorde Bepaal de stortmethode Maak een onderscheid tussen horizontaal en verticaal storten Pak de storting gedoseerd en systematisch aan Bewapening en bekisting Ga na of de bewapening en bekisting correct opgesteld zijn Controleer de maatvoering van de bekisting Bereken het volume zo correct mogelijk met een lichte reserve Behandel de stortnaden van de bekisting Bepaal waar de stortonderbrekingen van de bekisting moeten komen


Maak de bekisting stortklaar

Voor je overgaat tot het storten van beton is het noodzakelijk dat de bekisting grondig gereinigd wordt. Alles wat achterblijft in de bekisting kan de kwaliteit van het beton negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan houtresten of plastieken voorwerpen. Met een hogedrukreiniger of een bladblazer maak je de bekisting makkelijk schoon. Verder is het ook opletten voor binddraadresten. Die kunnen er immers voor zorgen dat er roestvlekken op het betonoppervlak komen. Met een staafmagneet aan een steel is het mogelijk om deze resten eenvoudig te verwijderen.


Bekijk de weeromstandigheden

Het is van groot belang om de weeromstandigheden goed in te schatten voor je aan het storten gaat. Beton storten bij regenweer vereist een volledig andere aanpak dan storten bij hoge temperaturen. Bij droog weer is het aan te raden om de bekisting en stortnaden te bevochtigen voor de werken. Bij vriesweer is het dan weer essentieel om ijs en sneeuw te verwijderen voor je aan de slag gaat. Soms is het zelfs beter om het storten uit te stellen tot de omstandigheden weer beter zijn.


Win deskundig advies in

Als federatie proberen we relevante info te bieden voor alle betrokken partijen uit de betonsector. Het is vanzelfsprekend dat er best wat komt kijken bij de voorbereiding van betonstorten. De betoncentrales die bij Fedbeton aangesloten zijn, staan je graag bij met deskundig advies om zowel het storten van beton als de werken die eraan voorafgaan in goede banen te leiden.

Fotos