Veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats


19 okt 2021
Op elke bouwplaats gelden specifieke veiligheidsvoorschriften. Dit is ook het geval voor bouwplaatsen waar stortklaar beton geleverd en verwerkt wordt.

In deze blog lichten we acht belangrijke veiligheidsregels toe. Voor meer advies kan je terecht bij een betoncentrale in je buurt.

1. Persoonlijke veiligheid

Wie betrokken is bij het proces van levering of verwerking van stortklaar beton, is verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen. Het gaat hier dan minstens om volgende middelen: een veiligheidshelm, een fluohesje en veiligheidsschoenen. Het is ook sterk aan te raden om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen, aangezien beton huidirritatie of schade aan de ogen kan veroorzaken.

2. Betonmixers of betonpompen verplaatsen

Betonmixers en betonpompen zijn zware machines op de bouwplaats: ze kunnen tot wel 44 ton wegen. Indien nodig kunnen dergelijke machines verplaatst worden, maar dat is enkel toegestaan als er geen twijfel bestaat dat de ondergrond de belasting van deze verplaatsing kan dragen. Wanneer er verpompt moet worden, is het gebruik van drukverdeelplaten essentieel.

3. Vergunningen en signalisatie

In sommige gevallen maken openbare wegen of domeinen deel uit van de bouwplaats. In dat geval is het de taak van de aannemer om de vereiste vergunningen en de correcte signalisatie te voorzien voor de aanvang van de werken.

4. Technische controles en attesten

Alle betonmixers en betonpompen op de bouwplaats moeten aan de wettelijke voorschriften beantwoorden. Regelmatige technische controles zijn noodzakelijk. Een Sigmacert-attest, of een gelijkaardig attest, moet beschikbaar zijn voor alle betonpompen.

5. Hoogspanningslijnen

De levering van stortklaar beton met een betonmixer of mixerpomp brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Als er hoogspanningslijnen in de buurt zijn, worden die risico’s nog groter. In het verleden gebeurden al zware ongevallen op werven waar de aanwezigheid van hoogspanningskabels niet in acht werd genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de nabijheid van hoogspanningslijnen steeds tijdig te melden aan de betoncentrale.

6. Terugpompen van restbeton

Vooraleer restbeton terug in de betonmixer gepompt mag worden, is het noodzakelijk dat er zich niemand in de veiligheidszone aan de achterkant van de betonmixer bevindt. Indien mogelijk is het aangewezen om het beton bij het bouwafval op de werf te storten.

7. Terugkubelen is te risicovol

Terugkubelen in de betonmixer is niet toegestaan, omdat er geen mogelijkheid bestaat om dat proces veilig te laten verlopen. Wanneer de kubel gemanipuleerd wordt, is die namelijk onderhevig aan heel wat externe factoren, zoals wind.

8. Veiligheid opvolgen

Het is essentieel, en zelfs van levensbelang, dat deze veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden voor de levering en tijdens de verwerking van het stortklaar beton. De opvolging van de veiligheidsregels kan namelijk zware ongevallen voorkomen. Onder het motto: ‘beter genezen dan voorkomen’, zetten we de veiligheidsvoorschriften dus graag eens extra in de kijker.

Durf advies vragen aan de betoncentrale

Een degelijke opvolging van de veiligheidsvoorschriften is erg belangrijk bij de levering en verwerking van stortklaar beton. De betoncentrales die bij Fedbeton aangesloten zijn, staan je graag bij met deskundig advies om de levering en verwerking van stortklaar beton zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Fotos