Stijgende prijzen in de bouwsector


12 nov 2021
Wie actief is in de bouwsector weet het al even: de materialen zijn schaarser dan ooit, en de prijzen zijn ongezien hoog. In deze blog gaan we daar dieper op in.

Stijgende prijzen in de bouwsector

Wie actief is in de bouwsector weet het al even: de materialen zijn schaarser dan ooit en de prijzen zijn ongezien hoog. Er is niet alleen een tekort aan grondstoffen, ook de kosten voor Europese emissierechten zijn aanzienlijk gestegen. Meer en meer bedrijven kunnen de prijzen van hun offertes niet aanhouden en zijn genoodzaakt om de stijging door te rekenen aan hun klanten. Ook de sector van het stortklaar beton voelt de impact van de hoge prijzen.

Schaarse grondstoffen worden duurder

Al sinds januari 2019 stijgen de prijzen van bouwmaterialen. Denk maar aan hout, pvc, isolatie, zand, granulaten, cement en dus ook beton. In sommige gevallen gaat het om een prijsstijging tot wel 15%. Een van de oorzaken is de coronapandemie. Begin 2020 zetten de lockdowns een stevige rem op de bouwsector. Werven moesten noodgedwongen het werk stilleggen en het aantal aanvragen viel stil. Intussen lijken we de pandemie geleidelijk aan achter ons te laten, maar kennen de prijzen van de grondstoffen nog ongeziene hoogten. De bouwsector wordt momenteel immers overspoeld met nieuwe aanvragen dankzij de aanzwengelende economie. De vraag naar grondstoffen is gigantisch, maar het aanbod kan niet volgen. Het gaat hierbij dus om het klassieke verhaal van vraag en aanbod. Tegelijkertijd zijn sommige basisproducten schaarser dan vroeger. Voor producten, zoals zand en grind worden bijvoorbeeld minder concessievergunningen gegeven. Circulaire producten, zoals hoogovenslak en vliegas nemen dan weer af in beschikbaarheid. Die algemene schaarste aan basisproducten zorgt uiteindelijk voor hogere prijzen van eindproducten, zoals beton.

Handel in CO₂-emissierechten en stijgende brandstofprijzen

Sinds 2005 werd een systeem van CO₂-emissiehandel ingevoerd als onderdeel van het klimaatbeleid. Bedrijven met een hoge CO₂ uitstoot, zoals cementfabrieken, krijgen daarbij een bepaalde hoeveelheid verhandelbare emissierechten. Elk jaar maakt de Europese Unie minder emissierechten vrij, in de hoop zo meer en meer bedrijven warm te maken om over te schakelen op groene energie. Daardoor zijn de prijzen van de CO₂-emissierechten intussen enorm gestegen, wat ook de eindprijzen van cement de hoogte heeft ingestuwd. Ten slotte kennen daarnaast ook de brandstoffen ongeziene prijzen. De gevolgen daarvan laten zich onder andere voelen in de transportkosten van stortklaar beton.

Prijsstijgingen en langere levertermijnen

Er wordt verwacht dat de hoge prijzen van bouwmaterialen en de lange levertermijnen zullen aanhouden tot midden 2022. De stijgende prijzen zorgen tegenwoordig voor problemen met de winstmarges van ondernemingen in de bouwsector. Fedbeton vernam uit diverse bronnen dat verschillende grondstofproducenten aanzienlijke prijsstijgingen willen doorvoeren. Die kosten zouden dan uiteindelijk bij betonproducenten terechtkomen. Ook zij zullen de kosten op hun beurt doorrekenen aan aannemers en particulieren. In onze sector wordt traditioneel met jaarcontracten gewerkt. Met de huidige prijsevoluties zal dit onhoudbaar zijn en zal er moeten gewerkt worden met andere prijsmodellen. Onze sector zal blijvend uitdagingen ondervinden met stijgende kosten en schaarse grondstoffen. De wereldeconomie hecht meer dan ooit waarde aan duurzaamheid en milieuvriendelijk ondernemen en daar hangen onvermijdelijk kosten aan vast. Zo wordt water bijvoorbeeld meer dan ooit een kostbaar goed. We raden betonproducenten en aannemers aan om te werken met herzieningsformules in hun contracten, zodat grote prijsschommelingen niet alleen ten laste van de producent of aannemer vallen.

Fotos