Schade door dooizouten


12 mei 2021
Na de winterprik van begin februari 2021 werden door verscheidene leden diverse gevallen gerapporteerd waarbij het betonoppervlak van buitenverhardingen beschadigd bleek. Hierbij stelde men vast dat de toplaag plaatselijk (veelal boven een granulaatkorrel) loskwam, met typisch onderstaand schadebeeld tot gevolg.

Het betrof telkens schade die veroorzaakt is door de inwerking van dooizouten. We weten dat dooizouten zeer agressief zijn voor beton en daarom is het aangeraden beton van de omgevingsklasse EE4 te gebruiken; dit betontype is intrinsiek bestand tegen de inwerking van vorst en dooizouten. Dit is intussen vrij goed gekend en bij de schadegevallen waarvan sprake werd wel degelijk het correcte beton besteld en geleverd. We stellen wel vast dat het beton in deze cases zoals een industrievloer verpompt, geplaatst en afgewerkt werd (ruw of anti-slip gepolierd). Bij deze bewerking wordt er een hoeveelheid fijn materiaal naar het oppervlak getrokken. Dit impliceert ook dat het betonoppervlak in de tussenperiode de tijd heeft gehad om uit te drogen en dat de curing compound pas na het afwerken werd aangebracht. Mogelijk heeft dit alles geleid tot een wat meer kwetsbare oppervlaktelaag. Het moet ook gezegd dat deze vorstperiode uitzonderlijk streng was. Niet alleen met zeer lage temperaturen gedurende meerdere dagen, maar deze periode werd bovendien vooraf gegaan door een zeer natte 2de helft van januari. Ook de eerste dagen van februari is er nog bijzonder veel neerslag gevallen. Dit heeft er wellicht toe geleid dat de verhardingen met water verzadigd waren bij de start van de vorstperiode. Hoe dergelijke schade vermijden? Er zijn specifieke impregneermiddelen op de markt om het betonoppervlak te behandelen. Deze middelen beperken de verzadigingsgraad van het beton en verbeteren de weerstand tegen dooizouten op een substantiële manier. Wist u trouwens dat handmatig geplaatste betonoppervlakken voor openbare werken in Vlaanderen volgens het standaardbestek 250 verplicht voorzien worden van zo’n impregnatie? FEDBETON publiceerde reeds enkele jaren geleden een flyer over deze problematiek, die we graag nog ons onder de aandacht brengen.

Fotos