NEEN aan de watertoevoegingen – JA aan de kwaliteit en duurzaamheid!


03 okt 2018
FEDBETON heeft in samenwerking met de FABA, de Confederatie Bouw, het WTCB en de VZW BENOR, in een korte filmproductie duidelijk uiteengezet wat de gevaren zijn van een ongebreidelde toevoeging van water op de werf.

Deze praktijken zijn nefast voor de kwaliteit van het beton en ondermijnen zonder twijfel de duurzaamheid van dit belangrijkste bouwmateriaal ter wereld. De bestelling van de juiste vloeibaarheid (en andere karakteristieken) is van primordiaal belang, maar verdwijnt in het niets als er in het verdere proces van vervoer en verwerking niet even deskundig met het beton omgesprongen wordt. Deze film heeft dan ook tot doel alle partners van de ganse keten en de klanten te sensibiliseren en aan te sporen om professioneel om te gaan met het stortklaar beton.

Men bestelt kwaliteit, krijgt kwaliteit, betaalt kwaliteit - waarom dit alles dan verkwanselen?

THINK CONCRETE!