Klaar voor de toekomst met het Vlaams Betonakkoord


23 nov 2022
Het Betonakkoord wil de betonsector in België verduurzamen


Klaar voor de toekomst met het Betonakkoord

In een samenleving waar circulariteit steeds belangrijker wordt, neemt ook de sector van het stortklaar beton al jarenlang stappen om duurzaam beton te produceren. Om onze impact nog te vergroten, is de Vlaamse Confederatie Bouw aan de slag met het opstellen van een Vlaams Betonakkoord. Met dit akkoord wil de federatie de betonsector verduurzamen. Maar wat houdt dat precies in? En hoe pakken onze Noorderburen dit aan? Een overzicht.

Wat is het Vlaams Betonakkoord?

Wereldwijd nemen alle sectoren maatregelen om de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Ook de bouwsector speelt daarin een belangrijke rol. Daarom nam de Vlaamse Confederatie Bouw samen met vijf partners* het initiatief om het Circulair Beton Akkoord Vlaanderen op te stellen. Hiermee wil de federatie de CO2-uitstoot afkomstig van de productie van beton drastisch verminderen.

Wat is duurzaam beton?

Wereldwijd maken verschillende sectoren gebruik van beton. Wanneer het materiaal in voldoende zuivere vorm wordt afgebroken, kan het 100% gerecycleerd worden in de vorm van grof granulaat, zand, filler en ongehydrateerd cement kan terug als bindmiddel worden gebruikt.

Doelstellingen

Zo’n 38% van het Belgisch afval is afkomstig uit de bouwsector. Globaal gezien is zelfs 7% van de wereldwijde C02-uitstoot te wijten aan de productie van cement. In de Benelux wordt dit cijfer echter rond de 3 % geschat. Door stakeholders aan te sporen meer te werken met duurzaam geproduceerd beton, wil het Vlaams Betonakkoord de ecologische voetafdruk van de Belgische betonsector drastisch laten zakken. Concreet, tegen 2030: - moet 50% van de CO2-uitstoot van de productie van beton verminderd zijn t.o.v. de uitstoot in 1990. - moeten de betonnen elementen van nieuwe gebouwen maximaal gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. Tegen 2050 streven we bovendien naar een uitstoot van 0 kg CO2 per kubieke meter. Voor alle duidelijkheid: het Vlaams Betonakkoord is vandaag nog niet in werking en nog steeds in de maak.

Betonakkoord Nederland

Onze vooropgestelde doelstellingen sluiten naadloos aan bij de Europese normen en zijn geïnspireerd op de doelstellingen van onze noorderburen. In Nederland bestaat namelijk een gelijkaardig initiatief dat inmiddels al in werking is. Ook in dat akkoord staan CO2-reductie en circulariteit centraal. Daarnaast richt het akkoord zich ook op innovatie, onderwijs en duurzaam kapitaal. Het doel? De sector verduurzamen, concurrentiekracht verbeteren, werkgelegenheid laten groeien en de export vergroten.

Fedbeton stimuleert duurzaam beton

Fedbeton is partner van het Vlaams betonakkoord en streeft ernaar de Belgische sector van het stortklaar beton te verduurzamen. Meer weten over Fedbeton? Neem een kijkje op onze website op contacteer ons via info@fedbeton.be.
*Groen Beton Vert vzw, Embuild Vlaanderen, Buildwise (WTCB), VSOR Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton.

Fotos