Hoe de vijf C’s ons op weg helpen naar een klimaatneutrale bouw


05 mei 2022
Circulariteit in de betonsector: FEBELCEM ontwierp een Cement & Beton roadmap voor de betonsector die tegen 2050 moet bijdragen aan een klimaatneutrale bouw

Hoe de vijf C’s ons op weg helpen naar een klimaatneutrale bouw


We winden er geen doekjes om: de impact van de bouwsector op het milieu valt niet te onderschatten. Op Europees niveau zijn gebouwen naar schatting goed voor 36% van de ecologische voetafdruk en zelfs 40% van het energieverbruik. Daarom ontwikkelde de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM), een ‘Cement & Beton Roadmap 2050’. Hiermee wil de federatie ervoor zorgen dat de productie en toepassingen van beton tegen 2050 bijdragen aan een klimaatneutrale bouw. FEBELCEM maakt hiervoor gebruik van de vijf C’s: cement, concrete, (her)carbonatie, clinker en constructie.

Cement

De productie van portlandklinker, de basisgrondstof voor de meeste cementen, vraagt zo’n 1000 kilo CO2 per ton. Het spreekt voor zich dat deze hoeveelheid niet te overzien is. Daarom stelt FEBELCEM voor om de koolstofintensiteit van cement drastisch te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vandaag is de klimaatvoetafdruk reeds gereduceerd met 30%. Het ultieme doel? Volledig afrekenen met de overige 70% tegen 2050.

Concrete

Beton (concrete) is de tweede hefboom op weg naar een klimaatneutrale bouw. Door in te zetten op digitalisering, een verbeterd betonontwerp én nieuwe hulpstoffen, verminderen we het cementgehalte van beton tot 15% in 2050, zo stelt FEBELCEM. Daarnaast kan ook het gebruik van koolstofarme cementen en cementsubsituten, de totale koolstofvoetafdruk van beton verminderen.

(her)Carbonatie

Zoals hierboven reeds aangehaald, komt er veel CO² te pas bij de productie van cement. Dit wordt deels gecompenseerd via de zogenaamde (her)carbonatie. Dit fenomeen beschrijft het natuurlijke proces waarbij de bestaande betonelementen na verloop van tijd zo’n 23% van de CO2 opnieuw zullen opnemen uit de lucht. FEBELCEM gaat ervan uit dat het (her)carbonatieproces ongeveer 6% van de neutraliteitsdoelstelling zal vertegenwoordigen.

Clinker

Klinker (in het Nederlands) vormt de basisgrondstof van cement. Bij de productie van dit materiaal komt echter heel wat CO2 vrij. Daarom opteert FEBELCEM voor het gebruik van alternatieve, gedecarboneerde grondstoffen zoals hoogovenslakken, vliegas, metakaloline … Ook werken met nieuwe, groenere soorten cementklinker schuift FEBELCEM naar voor als mogelijke oplossingen voor een klimaatneutrale bouw tegen 2050.

Constructie

Ten slotte stelt FEBELCEM voor om het ganse bouwproces in het algemeen te herbekijken. Denk hierbij maar aan meer energie-efficiëntie in gebouwen en de vermindering van koolstofinhoud bij de opbouw ervan. Of wat dacht je van de aanpasbare gebouwen die je, door toepassing van herbruikbare materialen, kan demonteren?

Fedbeton helpt je op weg naar meer circulariteit in de betonsector

Als zusterfederatie van FEBELCEM steunt ook FEDBETON dit initiatief. We proberen onze leden steeds zo veel mogelijk te ondersteunen bij hun weg naar meer circulariteit. Wens je meer informatie over de vijf C’s om je steentje bij te kunnen dragen aan een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050? Neem dan zeker een kijkje op de https://www.febelcem.be/nl/roadmap-2050/website van FEBELCEM of contacteer ons voor meer informatie.

Fotos