FEDBETON : Seminarie MATEXPO 10 September 2021


12 aug 2021
FEDBETON nodigt u uit op haar seminarie van 10 september '21 op MATEXPO.

FEDBETON koos 5 maanden geleden de titel van haar seminarie van 10 september aanstaande. Niemand had toen gedacht dat de watersnood van half juli ‘21 er die desastreuze dimensie aan zou geven.

Water is nodig voor de aanmaak van beton, een teveel eraan beïnvloedt de duurzaamheid ervan echter in negatieve zin. Meer en meer worden de verhardingen met de vinger gewezen als zijnde verantwoordelijk voor de overstromingen omdat ze bijdragen tot de opwarming; er zijn nochtans betonproducten die water laten doordringen in de ondergrond. Vlaanderen wil ontharden. De Belgische wegen zijn comfortabel om op te rijden; wie zal aan dat comfort dat men dagelijks gebruikt willen verzaken ? Ook wenst men dat de mens meer en meer gaat 'samenwonen'; wil men dat vanuit milieuoogpunt op een duurzame wijze doen en ervoor kiezen om gebouwen neer te zetten die generaties meekunnen, dan zal men de facto voor beton dienen te kiezen. Misschien is beton eerder de oplossing dan de oorzaak ?

Vandaag creëert men – onbewust en ongewild - een sfeer die zou kunnen leiden tot een afkeer van beton terwijl men er over enkele jaren zal moeten in gaan wonen. En voor wie het nog niet wist....alle bouwmaterialen slorpen warmte op. Maar beton is dat materiaal dat de temperatuurschommelingen, via zijn massa, het best weet uit te vlakken. Vandaag reeds gebruikt de particulier het regenwater; onnodig eraan te herinneren dat hij het daartoe toch wel ergens opvangt en bijhoudt. Want wat als er thuis geen water meer uit onze kraan komt; dat is op zijn minst ook vervelend; dus kunnen we maar best het regenwater ook nuttig gebruiken. In Vlaanderen zijn alle betoncentrales trouwens reeds lang verplicht ook het regenwater op te vangen en te hergebruiken in hun processen.

Op 10 september '21 houden we dit allemaal even tegen het licht. Zie hiernaast de uitnodiging met het programma en de link om in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt !

Fotos