FEDBETON kiest een nieuwe Voorzitter


12 mei 2021
Ter gelegenheid van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 22 april ’21 heeft de Raad van Bestuur van FEDBETON De Heer Geert De Maeyer (Inter-Beton - CBR) tot Voorzitter van de Federatie voor Stortklaar Beton gekozen. Geert De Maeyer is geboren te Sint-Gillis-Waas in 1966 en is sinds 2015 werkzaam bij Inter-Beton; eerst als District Manager en sinds 2017 als General Manager.

In het kader van FEDBETON was Geert De Maeyer sinds april 2018 reeds Bestuurder van de VZW, en ook Voorzitter van de Commissie Exploitatie. In het najaar ’18 nam Geert tevens het Voorzitterschap van de Regionale Antenne Limburg op zich.

Als Voorzitter van FEDBETON volgt Geert De Maeyer nu Dhr. Marc Jonckheere (Algemeen Directeur bij Aclagro NV) op. De grote verdiensten van Marc Jonckheere, die er inmiddels twee mandaten van drie jaar heeft opzitten, zijn legio. Hij heeft FEDBETON onder andere veel meer zichtbaarheid gegeven, alsook op de elektronische snelweg gezet, hij heeft de ingeslagen weg naar een loyale concurrentie bewerkstelligd alsook het belang van het kwaliteitsproduct, dat stortklaar beton is, verstevigd.

In zijn eerbetoog aan Marc Jonckheere wijst Geert De Maeyer vooral op de gedrevenheid en deskundige expertise van Marc Jonckheere waarmee hij de bijzonder talrijke dossiers heeft weten te behandelen. Bovendien zijn de uitdagingen voor de toekomst (ondermeer op gebied van veiligheid, duurzaamheid en deloyale concurrentie) er niet minder op geworden. Er kan verder worden gebouwd op de meer dan degelijke basis die de voorbije jaren onder het voorzitterschap van Marc Jonckheere is gelegd.

Na een moeilijk jaar waarin de stortklare betonsector, de bouwsector en de ganse samenleving werden gegijzeld door het Covid-19, lijkt nu de kentering voorzichtig maar gestaag te kunnen worden ingezet; mits de flacons met vaccin ongestoord hun weg vinden naar de vaccinatiecentra en de bovenarm van elke Belg. Alle sectoren van het land hebben met gedrevenheid en met veel voorzichtigheid gepoogd de activiteiten, op een veilige manier, te laten verderlopen; voor de sector van het stortklaar beton is dat niet anders. Op enkele dagen na hebben de betoncentrales tijdens de heersende sanitaire crisis de productie kunnen blijven garanderen zodat de klanten aannemers en particulieren konden bevoorraad worden.

De sterke tandem “stortklaar betonproducent & aannemer” blijft een belangrijke motor van het bouwbedrijf en de ganse economie. Zelfs met de bouwshift in het verschiet blijven FEDBETON en haar leden ervan overtuigd dat het stortklaar beton een niet weg te denken belangrijk bouwmateriaal zal blijven voor de toekomst aangezien het alle troeven heeft om een gevat antwoord te bieden op de talrijke vragen die zich stellen: het is duurzaam, brandveilig, heeft een akoestisch voordeel, het is recycleerbaar, komt voort uit en ondersteunt de lokale economie met weinig verplaatsingen, zorgt voor lokale tewerkstelling met respect voor de mensenrechten en is er ook ter ondersteuning van de Belgische sociale zekerheid, om er maar enkele te noemen. THINK CONCRETE!

Fotos