De ingrediënten van kwalitatief beton


22 dec 2022
Naast een kwalitatieve betonmix, spelen ook andere elementen een belangrijke rol voor de creatie van hoogwaardig beton.

De ingrediënten van kwalitatief beton

De ene betonsoort is de andere niet. Akkoord, de meerderheid van elke betonmix bestaat uit cement, maar daarnaast spelen er ook heel wat andere factoren een belangrijke rol bij de creatie van kwalitatief beton. Want geloof het of niet: hoogwaardig beton is teamwork! Wij lijsten graag een aantal onmisbare ingrediënten voor je op.

Halffabricaat beton

Beton is een halffabricaat. Dat betekent dat de grondstof al deels is bewerkt door de fabrikant, maar nog verder verwerkt moet worden tot een eindproduct. Om tot kwalitatief beton te komen, zijn zowel de betonfabrikant als de bouwaannemer daarbij belangrijk. Dankzij hun kunde en vaardigheden is het mogelijk om de kwaliteit van het beton aanzienlijk te verhogen.

Een soepele logistiek

De omgeving van de bouwwerf speelt een cruciale rol in de geleverde betonkwaliteit. Omdat beton meteen aan zijn verhardingsproces begint, is het belangrijk om de afstand van de fabrikant tot de bouwplaats zo beperkt mogelijk te houden. Bij een te lange periode tussen aanmaak en storten, zal de kwaliteit snel dalen. De storting van het beton moet bovendien ononderbroken gebeuren, zonder storingen of onderbrekingen. Zorg er dus voor dat de bouwplaats goed is schoongemaakt en dat je beschikt over het juiste materiaal (betonpomp, kraan en kubel, …).. Voorzie daarnaast zeker een plan B of C om bij mogelijkse belemmeringen toch de continuïteit van de storting te verzekeren.

Ideale weeromstandigheden

De kwaliteit van beton hangt vervolgens ook af van de temperatuur. Hoge temperaturen hebben een negatieve invloed op de hydratatie van het cement, waardoor het risico op mogelijke scheuren stijgt. Houd hier rekening mee wanneer je het beton stort. Daarnaast vermindert ook de vloeibaarheid aanzienlijk, wat een rechtstreekse impact heeft op de verwerkbaarheid. Maar beton lijdt ook onder lagere temperaturen. In dat geval verloopt de sterkte-ontwikkeling trager en duurt het langer vooraleer het beton bestand is tegen vorst.

De juiste storttechniek

Door correct gebruik van enkele storttechnieken, kan je de kwaliteit van beton aanzienlijk verbeteren. Zo zal het uitharden van beton ervoor zorgen dat beton het best tot uiting komt. Vervolgens is ook de verdichting van beton een belangrijk proces. Dit is een ware kunst, want aan goed verdicht beton herken je een vakman. Ten slotte is het ook raadzaam om het beton niet van een al te grote hoogte te laten storten omdat het anders kan ontmengen. Wil je het beton toch zo dicht mogelijk bij de stortingsplaats brengen, dan is het slim om gebruik te maken van een betonpomp, buis of een tijdelijke helling.

Fedbeton verdedigt de belangen van de sector van het stortklaar beton

Fedbeton vertegenwoordigt ondernemingen van de industrie, productie, vervoer en het pompen van stortklaar beton. Ook lid worden? Neem zeker een kijkje op onze website.

Fotos