CSC levert maatschappelijk verantwoord duurzaamheidslabel af


02 feb 2021
De Concrete Sustainability Council reikt het CSC-label uit in België. Ontdek welke rol Fedbeton hierin speelt en wat het CSC-label inhoudt.

CSC levert maatschappelijk verantwoord duurzaamheidslabel af

Sinds 2019 kunnen betoncentrales, (prefab-)betonfabrieken, cement- en granulatenleveranciers in België in aanmerking komen voor een certificering door de Concrete Sustainability Council (CSC). Voor de toekenning van het maatschappelijk verantwoord duurzaamheidslabel doet CSC een beroep op Fedbeton als RSO (Regional System Operator). Dat betekent dat bedrijven bij Fedbeton terecht kunnen voor informatie en ondersteuning om het certificaat te behalen.

CSC-certificering steunt op 5 pijlers

De CSC-certificering focust op maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord inkopen in de betonsector. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën, namelijk het milieu, sociale aspecten, managementaspecten en economie. Net zoals dat bij elk label of certificaat het geval is, moet de vragende partij voorafgaandelijk aan een aantal noodzakelijke voorwaarden voldoen: - Pijler 1: ethische en wettelijke naleving - Pijler 2: respect voor de mensenrechten - Pijler 3: respect voor rechten van inheemse volkeren (indien van toepassing) - Pijler 4: nazicht milieu- en sociale impact van de bedrijfsvoering - Pijler 5: traceerbaarheid van grondstoffen Bedrijven die het CSC-certificaat willen behalen moeten voldoen aan deze vijf noodzakelijke pijlers. Afhankelijk van de score die CSC bovendien toekent aan maar liefst 112 verschillende parameters tijdens de certificeringsprocedure, krijgt het bedrijf een bronzen, zilveren, gouden of platina certificaat uitgereikt dat drie jaar geldig is. Het CSC-certificaat biedt gebruikers van beton hiermee zekerheid op een kwalitatieve, duurzame samenwerking en afwerking. De CSC-certificering is van toepassing in het kader van de BREAAM-certificering, wat betekent dat CSC-gecertificeerde bedrijven niet alleen een voordeel genieten bij projecten waar de BREAAM-certificering vereist is, maar ook binnen het BREAAM-systeem dankzij het CSC-label extra punten kunnen verdienen.

De rol van Fedbeton binnen de CSC-certificering

Fedbeton is de Regional System Operator (RSO) voor CSC en vertegenwoordigt de CSC-certificering in België. Dat betekent dat geïnteresseerde bedrijven meer info over het label kunnen vragen aan Fedbeton en door Fedbeton ondersteund kunnen worden om het certificaat te behalen. Fedbeton voert ook actief promotie voor het label. CSC bepaalt de wereldwijde beoordelingscriteria, en doet een beroep op verschillende certificatie-instellingen (CI) om de certificaten af te leveren. In België zijn dat Kiwa en SGS.

Belgische bedrijven die het CSC-certificaat behaalden

Op vrijdag 13 september 2019 werden de eerste Belgische CSC-certificaten uitgereikt aan drie betoncentrales, namelijk AC Materials in Puurs, Declercq Stortbeton in Waregem en Van Akelyen in Zele. De uitreiking vond plaats tijdens MATEXPO en werd georganiseerd door Fedbeton. Ondertussen zijn al meer dan 200 certificaten wereldwijd uitgereikt. In België vervolledigen nu ook Holcim, CBR, CCB, NIBA en Grintbedrijf SBS het rijtje. De komende weken en maanden worden nog tientallen bijkomende certificaten verwacht! Meer weten? Ontdek alles op www.csc-be.be of neem contact op met Fedbeton via csc@fedbeton.be

Fotos