Circular Concrete: een positieve impact op het milieu


21 jun 2021
Het onderzoeksproject Circular Concrete denkt na over circulaire bouwtoepassingen. Wij zijn lid van de gebruikersgroep en bouwen mee aan het beton van de toekomst

Natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen zijn vandaag beperkt aanwezig in onze samenleving. De vraag naar oplossingen om het grondstoffentekort te vermijden, stijgt dan ook aanzienlijk. De bouwsector kan daar een grote rol in spelen, want hier gaan heel wat materialen verloren. Volgens de Europese Unie zou de bouwsector zelfs de grootste verbruiker van natuurlijke grondstoffen zijn en de meeste afvalstoffen produceren. Daarom gaat de bouwsector steeds op zoek naar manieren om producten te hergebruiken en de winning van grondstoffen te maximaliseren: circulair denken dus! Een circulaire aanpak behoudt de waarde van de grondstoffen en vereist innovatie op vlak van technologie en productie. Om die reden werd het onderzoeksproject Circular Concrete in het leven geroepen: een project dat de circulaire toepassingen in de bouwsector vormgeeft, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Fedbeton is lid van de gebruikersgroep, bepaalt mee de agenda en maakt zelf zoveel mogelijk gebruik van circulaire toepassingen.

Rol van beton in een duurzame samenleving

Beton is een van de meest gebruikte materialen in de bouwsector en speelt dan ook een grote rol in een duurzame samenleving. Met het oog op een circulaire economie, heeft beton enkele positieve eigenschappen: - Beton heeft een lange levensduur; - Het kan volledig gerecycleerd worden; - Afvalstoffen uit andere industrieën dienen als grondstof voor beton.

Innovatie met Circular Concrete

De dag van vandaag biedt werken met beton al heel wat duurzame voordelen. Toch denken wij binnen de gebruikersgroep volop na over nieuwe technologieën om beton nog meer circulair te maken. We onderzoeken innovaties binnen de betonsamenstelling, het ontwerp- en bouwproces en de gebruiksfase.

De betonsamenstelling

Beton bestaat uit een skelet van granulaten dat met een matrix bijeengehouden wordt. De matrix wordt gevormd door bindmiddel (meestal cement) en meerdere hulpstoffen die de duurzaamheid en de levensduur van beton verbeteren. De productie van cement wordt geoptimaliseerd voor het milieu: - door natuurlijke grond- en brandstoffen te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven; - door onderdelen van de productie-installatie te vervangen door onderdelen met een hoger energetisch rendement - door een deel van de CO2-gassen te gebruiken voor andere toepassingen of te capteren in de bodem.


Het ontwerp- en bouwproces

De levensduur van beton wordt grotendeels bepaald door het ontwerp van de betonconstructie. Een optimaal ontwerp leidt tot slankere constructies en is dus interessant om grondstoffen te besparen en het milieu minder te belasten. Daarnaast wordt bouwafval verwerkt en hergebruikt on-site, waardoor transport niet nodig is.


De gebruiksfase en end-of-life

De bouw van een betonconstructie, wordt zo ontworpen dat het beton een leven lang meegaat. Om de levensduur van beton te verlengen kan je het beton proactief onderhouden. Dat kan onder andere met zelfhelend beton en nanotechnologische additieven. Slimme breektechnieken, slimme sorteer- en scheidingstechnieken, biodepositie van CaCO3 door bacteriën en behandeling van granulaten met CO2 zijn dan weer methodes om performanter te recycleren. Die technieken zitten volop in de lift. Is de betonconstructie toch aan vernieuwing toe? Dan proberen we het beton zo hoogwaardig mogelijk te recycleren. Deze blog is slechts een samenvatting van de vele mogelijkheden van het onderzoeksproject Circular Concrete. Wil je meer weten over het project? Bekijk dan zeker de state-of-the-art of vraag meer informatie aan onze medewerkers.

https://www.circular-concrete.be/state-of-the-art/