Brusselse overheid erkent CSC als “voorbeeldig” certificatiesysteem


07 mrt 2024
De Brusselse overheid heeft onlangs het CSC-certificatiesysteem officieel erkend als een voorbeeldig initiatief dat bedrijven helpt hun inzet voor sociale en milieudoelstellingen aan te tonen. Deze erkenning benadrukt de waarde en betrouwbaarheid van het CSC-label en biedt gecertificeerde ondernemingen in het Brussels Gewest aanzienlijke voordelen.

Brussel economie en werkgelegenheid


Brusselse overheid erkent CSC als “voorbeeldig” certificatiesysteem


De overheidsdienst economie en werkgelegenheid van het Brussels hoofdstedelijke gewest heeft CSC erkend als label waarmee bedrijven hun “voorbeeldigheid” op sociaal en/of op milieuvlak kunnen aantonen. Dit is een nieuwe erkenning vanuit de overheid die de geloofwaardigheid en de relevantie van CSC eens te meer aantoont.

Dergelijke erkenning krijg je trouwens niet zomaar; er zijn een ganse reeks strenge criteria waaraan je moet beantwoorden. Voor CSC geldt de erkenning vanaf het niveau zilver en hoger.

Bedrijven in het Brussels Gewest die CSC gecertificeerd zijn, kunnen dankzij deze erkenning zeer concreet aanspraak maken op een aantal interessante voordelen (zoals verhoogde premies of subsidies).

“Een onderneming die erkend wordt als voorbeeldig is een onderneming die een belangrijke bijdrage levert aan bepaalde sociale en/of milieudoelstellingen. Het doel? Economische activiteiten die duurzamer en eerlijker zijn.”

Meer weten over het voorbeeldigheidsprincipe? Volg deze link.

Meer weten over CSC ? Zie ook www.csc-be.be

Of contacteer ons: csc@fedbeton.be.


Fotos