Organisatie en structuur

Onze organisatie verdedigt de belangen van het stortklaar beton in België


Binnen FedBeton zijn verschillende commissies actief. Ze bereiden de standpunten van de Federatie, die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, voor. De leden plegen ook overleg in beroepswerkgroepen in functie van de activiteit van hun branche. Het is de Raad van Bestuur van FedBeton die nadien de officiële standpunten van de Federatie bepaalt. Hij legt bij de Algemene Vergadering van FedBeton één maal per jaar een actieplan neer voor het komende jaar en zijn jaarverslag voor het voorbije jaar. Het Directie Comité beslist over de interne organisatorische vragen van de Federatie.


De Commissies van de Federatie zijn:


De Technische Commissie verdedigt de belangen van de leden in het kader van:

 • de normalisatie van beton en zijn samenstellende grondstoffen
 • de certificatie van beton en zijn grondstoffen
 • het fundamenteel en toegepast onderzoek over de betontechnologie
 • de technische opleidingen, zowel voor de producenten als voor de gebruikers van beton

FedBeton is eveneens vertegenwoordigd in verschillende comités en werkgroepen, zoals:

 • het NBN (Normes Belges-Belgische Normen) en het CEN (Centre Européen de Normalisation)
 • de BENOR-Certificatie (OCCN) en de Technische goedkeuring (BUTGB
 • de onderzoekscentra (OCCN, WTCB, OCW, Universiteiten)

De Sociale commissie bereidt de standpunten van FedBeton voor inzake:

 • de onderhandelingen in de schoot van het Paritair Comité Bouwbedrijf (nr. 124) over de CAO voor de sector van het stortklaar beton en meer in het algemeen de CAO's voor het Bouwbedrijf in België
 • de evolutie van de sociale reglementering
 • de strijd tegen de deloyale concurrentie en de fiscale fraude
 • het organiseren en begeleiden van opleidingen voor het personeel

De Commissie Preventie en Milieu buigt zich over de nieuwe directieven die op Europees vlak worden voorbereid en de nieuwe Belgische reglementeringen, in verband met:

 • de veiligheid van producten in de productie van SB en zijn gebruik 
 • de veiligheid van machines
 • de bescherming van het milieu

Ze promoot eveneens een preventiepolitiek voor de risico's van arbeidsongevallen via opleidingen en sensibiliseringsacties die aangepast zijn aan de specificiteiten van het SB.

De Commissie Marketing werkt aan de opmaak van een aangepaste technische documentatie, in functie van de verschillende doelgroepen en zorgt voor de vertegenwoordiging van de sector van het SB op manifestaties en salons waar het tonen van nieuwigheden of promotie centraal staan (vb. Batibouw).

De Commissie Logistiek behandelt de specifieke beperkingen die gekoppeld zijn aan de productie, het vervoer, de levering, het pompen en de plaatsing van het SB, rekening houdend met de beperkte verwerkingstijd van dit bouwmateriaal. Ze volgt namelijk de reglementeringen op die van toepassing zijn voor wat de accijnzen op brandstoffen, de rij- en rusttijden, de nuttige last van de betonmixers, enz. betreft.

Sinds 2008, verzamelt de Beroepswerkgroep van de betonpomp-bedienaars de professionelen van betonpompwerken in België. Ze heeft als doelstelling de vraagstukken, die deze sub-sector van het SB bezighouden, met prioriteit te behandelen.


Dossier Statistieken


De sector van het stortklaar beton (SB) omvat in België zowat 270 betoncentrales voor ongeveer 160 ondernemingen.
In 2009 werden circa 10 442 000 miljoen kubieke meter beton geproduceerd hetgeen overeenstemt met een daling van 11,50 % in vergelijking tot 2008.
Hij genereert een directe tewerkstelling van om en bij de 4 000 personen.
Meer dan 2200 betonmixers en zowat 300 betonpompen leveren dagelijks beton aan de 215 000 arbeiders van het Bouwbedrijf die het stortklaar beton plaatsen.

Iedere maand geven de leden van FedBeton via een programma voor het verzamelen van statistische gegevens de (onder de centrale) afgehaalde en (op de werf) geleverde volumes op.

Dit programma wordt aan een jaarlijkse audit van een bedrijfsrevisor onderworpen die nagaat of het programma beantwoordt aan het geheel van de regels inzake vertrouwelijkheid ten gevolge van het concurrentierecht.

De conventie tussen de Federatie, de Bedrijfsrevisor en de IT-leverancier van het programma in kwestie garandeert aldus dat geen enkel lid, noch de Federatie, op geen enkele wijze toegang kunnen hebben tot individualiseerbare gegevens van een ander lid. De deelname aan het programma houdt voor de deelnemers in dat zij deze regels volgen.

De verzamelde geconsolideerde gegevens worden 2 maal per jaar gepubliceerd in een communiqué dat aldus de grote tendensen van de sector weergeeft.


Mandaten en vertegenwoordiging


Fedbeton is lid van /of heeft mandaten om de belangen van het stortklaar beton (SB) te verdedigen in de schoot van de volgende instituten:

 • Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (nr 124)
 • De Federatie van Algemene Bouwaannemers, in de schoot van haar Federaal Comité en haar Raad van Bestuur
 • De Confederatie Bouw, in de schoot van haar verschillende Commissies waaronder de Technische Commissie voor paritaire onderhandelingen 
 • Infobeton.be, vereniging van negen zusterorganisaties, waaronder FedBeton, die beton als gemeenschappelijke passie hebben
 • Het OCCN, Het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek der Cementnijverheid
 • Seco, het Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen
 • Het NBN, het Bureau voor Normalisatie
 • Ermco, de Europese organisatie voor het stortklaar beton
 • Be-Cert, Bestuurscomité Beton - Algemene Vergadering - Raad van Bestuur – Directiecomité

Raad van bestuur


Voorzitter

Geert De Maeyer

Heidelberg Materials RMC BE

Bestuurder

Dirk De Leus

B-Mix Beton

Bestuurder

Marie-Sophie Foucart

CCB

Bestuurder

Laurent Leclercq

Holcim

Bestuurder

Emile Vertongen

Transportbeton De Beuckelaer

Bestuurder

Alain Pochet

GNB Béton

Bestuurder

Victor Matterne

C-Mix

Bestuurder

Guy Lejeune

Heidelberg Materials RMC BE

Bestuurder

Frank Mesdagh

Etrac Wallonie

Bestuurder

Herman De Backker

Ready Beton

Bestuurder

Koen De Rycke

De Rycke Gebroeders

Bestuurder

Pieter De Brabandere

De Brabandere

Bestuurder

Aurélien Piedfort

Béton Baguette

Dagelijks bestuur


Directeur

Peter De Vylder

Directieassistente

Inge Ruppol

Technisch Adviseur

Bert De Schrijver