Onze diensten

Onze diensten geven U graag adviezen over beton


FedBeton staat ten dienste van haar leden en van de Industrie van het stortklaar beton (SB). Ze maakt het standpunt van de SB-industrie kenbaar en verdedigt dit op technisch, sociaal, economisch, juridisch en milieu-vlak. Ze promoot het SB als een duurzaam bouwmateriaal. Fedbeton helpt bovendien de bij haar aangesloten ondernemingen door hen gespecialiseerde en praktische adviezen te verschaffen in volgende domeinen:

Sociale onderwerpen

 • Sectorale concertatie
 • Adviezen en informatie over de sociale reglementering

Opleidingen

 • Organisatie van technische en juridische opleidingen in het kader van het Fonds voor Vakopleiding voor het Bouwbedrijf (FVB) in partnership met het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Belgische Betongroepering (BBG) en in samenwerking met de VDAB, de FOREM en andere opleidingsinstituten

Veiligheid en Preventie

 • Sensibilisering en opleiding met het oog op een veiligere werkplek

Technische onderwerpen

 • Opvolging en adviezen inzake normalisatie en technische reglementering
 • Bundeling van de kennis : FedBeton is een technisch referentiecentrum voor haar leden en andere partners
 • Promotie van de certificatie via de SB norm EN 206-01 – B 15-001 en van het Benor-Merk in partnership met Cric en Seco

Milieugerelateerde onderwerpen

 • Opvolging en adviezen inzake de milieureglementering (Milieuvergunning)

Maandelijkse verzameling van SB statistieken

 • De leden van FedBeton geven maandelijks de door hen geleverde en bij hen afgehaalde volumes door die op provinciaal en nationaal vlak worden geconsolideerd

Juridische en fiscale onderwerpen

 • Opvolging en adviezen inzake juridische en fiscale onderwerpen (BTW, Accijnzen, Eurovignet, rijtaks, ...)

Promotie en communicatie

 • Informatie via het magazine FedBeton News, de voor de leden gereserveerde website "Members Only", de Info Flash en talrijke andere publicaties
 • Promotie van de kwaliteit van het SB en van het Benor-Merk
 • Informatie en adviezen voor de voorschrijvers en gebruikers van SB