Wie zijn we

FedBeton, de federatie met passie voor beton


FedBeton vertegenwoordigt de ondernemingen van de industrie van de productie, het vervoer en het pompen van stortklaar beton.

De sector van het stortklaar beton (SB) omvat in België om en bij de 270 betoncentrales voor bijna 160 ondernemingen. Hij produceert jaarlijks ongeveer 11 miljoen kubieke meter beton, zijnde 1,13 m³ stortklaar beton per inwoner en verbruikt zo meer dan 55% van het in België op de markt gebrachte cement. Hij stelt rechtstreeks meer dan 4000 personen tewerk. Meer dan 2200 betonmixers en ongeveer 300 betonpompen beleveren dagelijks de 215 000 bouwvakkers die het stortklaar beton plaatsen.

Fedbeton verzamelt een 70-tal ondernemingen, met in totaal 150 productiezetels, deze alleen al nemen 65% van het zakencijfer van de sector voor hun rekening.

Fedbeton werd opgericht in 1962. Sinds dan is de organisatie een belangrijke partner geworden op het patronaal vlak. Zo is Fedbeton lid van de Federatie voor Algemene Bouwaannemers en de Confederatie Bouw. Ze is eveneens partner bij het platform Infobeton.be. Als politiek neutrale organisatie die actief is over gans België, streeft Fedbeton er enerzijds naar, de ondernemingen uit de sector van het SB te groeperen en anderzijds, de professionele solidariteit tussen de leden te onderhouden en te versterken. De federatie ageert bovendien constant in de optiek het beroep op regionaal, nationaal en internationaal vlak te beschermen en te verdedigen. Dat is de reden waarom ze nauwe contacten onderhoudt met de besturen, de syndicaten en de professionele organisaties van het Bouwbedrijf.

De complexe federale en regionale wetgevingen van ons land houden niet op om de noodzaak van die contacten te bevestigen. Fedbeton streeft onophoudelijk naar een vereenvoudiging van de wettelijke verplichtingen voor haar leden.

De medewerkers van Fedbeton zijn actief in een hele reeks raden en commissies waar ze, vaak als mandatarissen, de belangen van de sector verdedigen. Zo is Fedbeton aanwezig in het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC nr. 124). In die functie, speelt ze een belangrijke rol in de tweejaarlijkse onderhandelingen die leiden tot het afsluiten van de verschillende CAO's.

De specialisten van Fedbeton staan de leden bij in het dagelijks beheer van hun onderneming door hen advies te verschaffen over allerlei economische, sociale, juridische, fiscale, technische of milieugerelateerde onderwerpen.

Fedbeton verzamelt bovendien maandelijks bij haar leden de afgehaalde en geleverde volumes die dan op provinciaal en nationaal niveau geconsolideerd worden. De federatie is overigens het referentiecentrum voor de sector van het SB geworden. Het jaarrapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en evenementen van de sector.