Veelzijdig en kleurrijk

Stortklaar beton - een veelzijdig product


Beton is als bouwmateriaal al duizenden jaren gekend en wordt nog steeds gewaardeerd omwille van zijn sterkte en duurzaamheid.Beton wordt dan ook gebruikt in alle mogelijke toepassingen, van een kleine woning tot de hoogste torengebouwen, van een parkeerplaats tot de langste viaducten, van een vijvertje in de tuin tot een waterzuiveringsstation; kortom : het is een veelzijdig en uitermate duurzaam bouwmateriaal.

De technische middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn voor de productie en de kwaliteitscontrole van beton, maken het mogelijk om voor elk probleem een oplossing te vinden, voor elke toepassing een aangepast beton te ontwerpen, te produceren en te leveren.

De betoncentrales van de leden van FedBeton zijn uitgerust met de meest vooruitstrevende apparatuur, zoals computergestuurde doseerinstallaties om beton met de hoogste nauwkeurigheid te produceren. De best beschikbare technieken worden aangewend om in optimale omstandigheden te werken met veiligheid en milieuzorg als uitgangspunt.

Voor de uitvoering kunnen eveneens de aangepaste middelen ingezet worden, zoals betonpompen, slipform-pavers, glijbekistingenā€¦


Beton brengt kleur in huis


De veelzijdigheid van beton en de kleurrijke toepassingen hebben het grijze image van beton definitief tot het verleden verbannen. Beton en kleur zijn voortaan synoniemen.

Een kleuring in de massa gecombineerd met een oppervlakteafwerking kan leiden tot een zeer gevarieerd uitzicht dat om esthetische redenen wordt nagestreefd of dat vanuit veiligheidoverwegingen noodzakelijk is.

Roodgekleurde fietspaden zijn al lang een van de standaard toepassingen. Met aangepaste kleuren kunnen kruispunten van fietspaden met de rijwegen duidelijk worden aangeven.

Door het uitwassen van het oppervlak van het beton wordt daarbij nog een bijkomend voordeel bekomen, namelijk dat van een ruwe structuur, die de remafstand aanzienlijk verkleint en dus de veiligheid van het wegverkeer verbetert.

Door zijn eenvoudige vormgeving, kan het gebruik van beton ook een artistieke verrijking betekenen.

FedBeton is ervan overtuigd dat beton zich perfect kan inpassen in elke omgeving, zowel op esthetisch vlak, als op gebied van veiligheid en milieuzorg.


Beton past in elke vorm


De kwaliteiten van beton geven aan de ontwerper de totale vrijheid om zijn fantasie de vrije loop te laten gaan. De mogelijkheden van architectonisch beton zijn onuitputtelijk.

Met geschikte bekistingen kunnen de meest uiteenlopende vormen gerealiseerd worden, zowel naar vorm als naar oppervlaktestructuur. Bij het gebruik van ter plaatse gestort beton is er geen beperking meer op het volume of de omvang van de elementen. Ze worden ter plaatse gemaakt en moeten niet meer langs de weg vervoerd worden.

FedBeton en haar leden staan dan ook steeds klaar met raad en daad om de ontwerpers nuttige informatie te verstrekken over de mogelijkheden van beton en de juiste manier om beton op een correcte manier voor te schrijven. Een degelijke kennis van betontechnologie staat garant voor een succesvolle uitvoering.