FEDBETON: ECOTECH Commission Technique

mar. 27 septembre 2022

De vergadering wordt fysiek georganiseerd of via Teams omwille van COVID-19.
De vergadering vangt aan om 13u00 en duurt tot ongeveer 16u00.

Partners