FedBeton
Misbruik van de landbouwtractoren : een onverdedigbare deloyale concurrentie!

Sinds enkele jaren is het misbruik van de landbouwtractoren aanzienlijk toegenomen. Zo worden de landbouwtractoren gebruikt voor doeleinden die compleet vreemd zijn aan de activiteiten in de landbouw. Deze onwettelijke en in tegenspraak met de Europese Richtlijnen zijnde situatie leidt echter tot een belangrijk verlies aan inkomsten voor de Schatkist en een deloyale concurrentie die de sector van het stortklaar beton niet kan verdedigen. In een moeilijke economische context en met de delicate budgettaire belangen als inzet, vraagt FedBeton aan de overheid snel op te treden.

De landbouwtractoren genieten van een uitzonderlijk regime, zowel op technisch als sociaal vlak, maar dit enkel in het exclusief kader van hun activiteiten in de landbouw. Zo rijden de landbouwtractoren :

  • zonder een vervoersvergunning te betalen (9.000 Euro);
  • zonder aan de wetgeving op de rij- en rusttijden te zijn onderworpen;
  • zonder tachograaf;
  • zonder rijbewijs C;
  • zonder « professioneel bekwaamheidsattest » (PBA) dat aan het rijbewijs C gekoppeld is ;
  • zonder zich te onderwerpen aan de specifieke schikkingen inzake veiligheid van de lading voor de voertuigen van groep C ;
  • met « rode diesel » (ze betalen geen accijnzen op de diesel of een minimum tarief wanneer ze op de openbare weg rijden);
  • zonder het Eurovignet te betalen.

Vandaag worden zo een duizendtal landbouwtractoren ingezet voor doeleinden die geen uitstaans hebben met landbouwactiviteiten, zowel door landbouwers als aannemers of producenten van stortklaar beton: levering van bouwmaterialen, vervoer van afval met opleggers of in containers, stortklaar beton via mixer, cement in bulk; de voorbeelden nemen in aantal toe; ook op de werven van de openbare werken! Zo loopt de Schatkist op jaarbasis een slordige 50 miljoen Euro mis.

FedBeton heeft reeds meermaals een concurrentieverstoring, gekoppeld aan het ongepast gebruik van landbouwvoertuigen, aangeklaagd en heeft de Federale Administraties van Financiën en het Vervoer meerdere malen geïnterpelleerd.

FedBeton vraagt nu dat de autoriteiten snel zouden optreden teneinde deze, vanuit Europees oogpunt verwerpelijke onverdedigbare deloyale concurrentie, die belangrijke fiscale verliezen veroorzaakt, te doen ophouden.

Contact : Luc Hens
Algemeen Directeur
tel : 32 2 735 01 93