FedBeton
De betonpompen mogen eindelijk op de autosnelwegen rijden

De FOD Mobiliteit heeft het onlangs tussen de 3 Gewesten afgesloten akkoord bevestigd. Dit na de tussenkomst van Ministers Brigitte Grouwels (Brussel Hoofdstad), Hilde Crevits (Vlaanderen) en de Service Public Wallonie. Daarmee kunnen de betonpompen die onder het regime van uitzonderlijk vervoer vallen eindelijk gebruik maken van de autosnelwegen om zich te verplaatsen. Een beslissing die getuigt van gezond verstand en waarop FedBeton met ongeduld wachtte gezien de afmetingen van de betonpompen.

De betonpompen zijn voor de Bouwsector onmisbare technische hulpmiddelen geworden om het stortklaar beton over grote afstand of grote hoogte te pompen.
Hun recent gebruik in de kerncentrale van Fukushima in Japan is er nogmaals het bewijs van. Tegenwoordig wordt zowat 35 % van de in België 10,8 miljoen m³ geproduceerde stortklaar beton gepompt. De betonpompen maken inderdaad nieuwe technische hoogstandjes mogelijk en veroorloven een plaatsing die qua snelheid nauwelijks te evenaren is. Hiermee maakt het stortklaar beton zijn reputatie van een plaatsing onder alle omstandigheden helemaal waar. Dit opent zeker perspectieven voor de zeer creatieve architecten.

De wijze waarop de betonpompen opgebouwd zijn heeft bij de technische controle, die hun inverkeerstelling goedkeurt, praktisch steeds tot gevolg dat ze worden ingedeeld bij het uitzonderlijk vervoer. Dit is dan ook de reden waarom ze tot op heden geen gebruik mochten maken van de autosnelwegen. Nochtans verschillen hun gewicht en afmetingen niet bijzonder veel van die van een normale vrachtwagen met oplegger. Gezien de betonpompen de autosnelwegen niet mochten gebruiken waren ze uiteraard gedwongen om op de secundaire wegen te rijden, wat meer gevaar voor de zwakke weggebruikers met zich bracht.

Deze uitsluiting behoort nu voortaan tot het verleden. Een oplossing die getuigt van gezond verstand waarmee FedBeton zeer tevreden is.

Contact : Luc Hens