FedBeton
Beton Specificatie

Specificatie volgens de norm NBN B15-001

Volgens de norm moeten voor beton vier basiskenmerken opgegeven worden:

  • de druksterkteklasse
  • de omgevingsklasse
  • de consistentieklasse
  • de maximale korrelmaat

De druksterkteklasse volgt uit de stabiliteitsberekening die door het studiebureau wordt uitgevoerd. Deze sterkteklasse geeft de druk weer aan dewelke het beton kan weerstaan.

De eisen qua duurzaamheid worden bepaald in functie van de omgeving waarin de constructie wordt gebouwd, en gaan uit van een vooropgestelde levensduur van 50 jaar.

De consistentie wordt gekozen in functie van de verwerkingsmethode, en moet aangepast zijn aan het uit te voeren werk. Zeer vloeibaar beton heeft een vehoogde neiging tot ontmenging. Om dit risico te beperken werd een specifiek betontype ontwikkeld die een hogere cohesie hebben, met name het zelfverdichtend beton.

De maximale korrelmaat wordt gekozen in functie van de afmetingen van de bekisting, de afstanden tussen de wapeningen en de betondekking.