Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version fran├žaise
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Technisch Advies BMC en BPB

Zie beroepskwalificatiedossiers in bijlage

In het opleidingsdossier heeft FEDBETON – het uniek lokket voor de zelfstandigen zijnde - in Vlaanderen reeds meerdere sessies voor de zelfstandige betonmixerchauffeurs en sessies voor de zelfstandige betonpompbedienaars ingericht op zaterdagen. Deze sessies zaten nagenoeg allemaal vol (vol = 15 personen). De sessies van deze winter 2014/2015 voor de zelfstandige chauffeur en pompist in Vlaanderen staan op onze website.

In Wallonië waren er slechts 2 sessies in april 2014 voor de betonmixer chauffeurs (waarvan 1 afgelast werd) en de eerste sessie voor de betonpompbedienaars. De sessies gingen door met een hoge graad van onderbezetting....spijtig want moeite noch middelen werden gespaard. Laat ons hopen dat alle zelfstandigen in Wallonië opgeleid geraken – in overleg met FOREM zal er nog 1 sessie voor de chauffeurs (Nijvel april 2015) doorgaan. De voorziene 1 sessie voor de pompisten (Nijvel november/december 2014) werd afgelast wegens geen inschrijvingen.

Om te kunnen deelnemen dienen de zelfstandigen een formulier tot voorinschrijving terug te sturen aan FEDBETON.

Voortaan zal FEDBETON geen sessies meer inplannen in de agenda van de lesgever of de lokalen maar zal er gewacht worden tot er voldoende kritische massa is om dergelijks te doen. Het risico wordt daarbij gelopen dat de lesgever niet vrij zal zijn er ook geen lokalen zullen kunnen gevonden worden. Dus de bal ligt in het kamp van elke zelfstandige die nog niet opgeleid is en van de BENOR- betoncentrales die op deze mensen beroep doen....en ze dus best kunnen verwittigen over dit alles.

Voor wat de arbeiders PC 124 betreft lopen de inschrijvingen in Vlaanderen zeer vlot binnen en alles wijst erop dat al de voorziene sessies chauffeur en pompist er wel zullen doorgaan. Ook in Wallonië loopt alles tamelijk vlot.

Andere opleidingen in overeenstemming met het beroepscompetentieprofiel BMC en BPB (bv. arbeiders PC 140 Vervoer)

Alle reglementen en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren werden op punt gesteld om het mogelijk te maken om de aanvragen te behandelen van instanties/producenten die hun eigen opleidingen op overeenstemming met de eind- en toetstermen van het beropescompetentieprofiel willen laten evalueren. Aanvragen zullen dienen te worden ingediend bij het Sectiecomité van het FVB dat inmiddels alle procedures en formulieren heeft gepubliceerd op zijn website.

Naar verluidt volgt er weldra ook een omzendbrief van BE-CERT aan de BENOR-Betoncentrales met richtlijnen.

Wie heeft er nu al een attest als geslaagd betonmixer chauffeur of betonpomp bedienaar ?

Check dit op de alfabetische lijst die te vinden is op de website van het NAVB Constructiv.

Wat brengt de nabije toekomst ?

Vanaf ongeveer 2016 zal er aanstalten gemaakt worden om de arbeiders die als allereerste hun attest behaalden (anno 2005/2006) op te roepen om deel te nemen aan een bijscholingscursus van 1 dag. Dit en het afleggen van een kleine test op het einde van die ene bijscholingsdag zal vereist zijn om de geldigheid van het attest te verlengen met 5 jaar. Deze operatie zal gradueel dienen te verlopen want sinds de aanvang van de opleidingen zijn er al heel veel arbeiders met een attest. Vanaf 2015 zullen de behaalde attesten nog slechts 5 jaar geldig zijn.

Ook in de examinering zal de informatica zijn intrede doen. Daar waar de cursisten vandaag nog hun dagelijkse testen afleggen door op een formulier handgeschreven met balpen een aantal JA/NEEN-vragen te beantwoorden, zal er waarschijnlijk nog in het voorjaar 2015 aangevangen worden met een “multiple choise”  examinering op tablet. Dit geeft als voordeel dat alle cursisten allemaal andere vragen hebben en dat de uitslag van de test onmiddellijk gekend is. Ook zullen zij op hun tablet onmiddellijk na het examen vernemen op welke vraag ze verkeerd antwoordden en welk het juiste antwoord dan wel is.
 

BKD - Betonmixerchauffeur.doc

BKD - Betonpompbediener.doc


Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be