Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

BE-CERT : Certificatie Beton – equivalente opleidingen : een woordje uitleg

Er is zowat 7 maanden nodig geweest om het beroepsprofiel van de betonmixer chauffeur en betonpompbedienaar op een Europese leest te schoeien. Op basis daarvan werden er uiteraard ook eind- en toetstermen opgesteld waarmee de kennis van de chauffeur of pompist kan getest worden.

Daarna werd de syllabus, het opleidingsdossier en de diverse taakverdelingen tussen alle partijen met de diverse gesprekspartners verder besproken om ervoor te zorgen dat alles in alle neutraliteit en transparantie verloopt.

De examinering diende ook aangepast te worden – wetende dat ze het sluitstuk is van het ganse opleidingsverhaal en de basis is voor het attest. Hoe moest men gaan examineren over de opleidingen bij de firma’s die hun eigen opleidingsdossier wilden gaan indienen ? Het ganse examengebeuren onderging dan ook een metamorfose : het examen zal dan ook niet langer op papier worden afgenomen maar volledig geïnformatiseerd zijn via een website. De vragenbatterijen per module werden uitgebreid met nog meerdere honderden vragen zodat er in het examenlokaal geen enkele cursist op het ogenblik van de test dezelfde vragen heeft. Over sommige (belangrijke) onderwerpen krijgt elke cursist zeker een of meerdere vragen – maar het zullen nooit dezelfde zijn als die van zijn buurman die naast hem zit in het lokaal. Het zijn voortaan bovendien multiple choise vragen.

Weldra zal dus bv. een betoncentrale of een betonpompbedrijf haar eigen opleiding kunnen voorleggen ter evaluatie op de equivalentie ervan met de referentie; ttz. de opleiding en de syllabus afgedekt met het Attest vanwege het Fonds voor Vakopleiding Bouw.

BE-CERT - Certificatie Beton heeft met zijn omzendbrief 3024 B 2014/156 de gebruikers van het BENOR Merk voor Beton daarover ingelicht. Het Fonds Vakopleiding Bouw zal in een volgende fase verder communiceren over de wijze waarop en bij welke instantie – alsook over alle bijlagen die toegevoegd dienen te worden - de dossiers moeten ingediend worden.

Ondertussen is men dus eindelijk bijna in het ultieme stadium aangekomen; maar dat heeft lang geduurd volgens hen die dachten dat ze een valabel equivalent hadden en meer tijd in beslag genomen dan gedacht voor hen die de prodcedures dienden uit te werken en samenwerkingsverbanden dienden te “fine tunen”. ...

Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be