Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Bestelformulier van beton / van een betonpomp

Praktisch altijd bekomt de betoncentrale een deel van de meest relevante informatie te laat (of helemaal niet) met gevolg dat ze geen schikkingen kan treffen om derden die ze desgevallend inschakelt (het betonpompbedrijf, de zelfstandige betonmixer chauffeur of de zelfstandige betonpompbedienaar) in te lichten over bv. eventuele gevaarlijke situaties op de werf.

Nochtans is dergelijks verplicht door de wetgeving op het Welzijn op het Werk. De wetgever spreekt over “voorafgaandelijk” inlichten. Overbodig om te stellen dat indien de betoncentrale die info wil kunnen doorgeven (of zelf gebruiken voor haar medewerkers op de werf) ze er eerst zelf dient over te beschikken. Een systeem dat dus in cascade werkt en vereist dat alle partners zich van hun taak kwijten. Ingeval van een ongeval zal er natuurlijk stroomopwaarts worden nagegaan welke partijen er allemaal in gebreke zijn gebleven.

Teneinde het verstrekken van informatie beter te stroomlijnen heeft FEDBETON het initiatief genomen en een typeformulier opgesteld dat de medewerkers van de aannemer veroorlooft de meest belangrijke gegevens te verzamelen en op een uniforme wijze aan hun rechtstreekse partner (vaak de betoncentrale) te communiceren. Elke schakel van de ketting die erna komt moet de informatie doorgeven voor zover de volgende intervenant ze nodig heeft om veilig te kunnen werken.

In overleg met de VBA (Federatie van de grootste Belgische Aannemers) heeft FEDBETON de idee opgevat om het typeformulier ingang te laten vinden in de bouwsector via de “grootste” aannemers; hetgeen niet wegneemt dat een “kleine” aannemer net zo goed de wet dient na te leven en het formulier zou kunnen gebruiken. FEDBETON beveelt het alleszins aan.

VBA zal het typeformulier verspreiden via haar leden-aannemers.

FEDBETON spoort haar leden aan de nodige initiatieven nemen om de “kleine” aannemers eveneens op het goede pad te zetten door ze het formulier te laten invullen en het TIJDIG, zo volledig mogelijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend naar de betoncentrale te laten terugsturen. Het argument, dat ze mee aansprakelijk kunnen gesteld worden door de rechtbank indien er zich een ongeval mocht voordoen en voor zover hen iets verweten kan worden, zou misschien wel kunnen helpen.

Het formulier

Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be