Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Algemene Vergaderingen 2013

De Algemene Vergadering 2013 werd gehouden op vrijdag 22 februari 2013 (13u00) in de onmiddellijke nabijheid van Brussels Expo (Batibouw).

De Algemene Vergadering werd o.a. ingelicht over de activiteiten van 2012, de rekeningen van het boekjaar 2012, de Begroting en de Bijdrage 2013.

De Bestuurders en de leden van het Directie Comité die dat wensten, werden herbenoemd voor een periode van 3 jaar – bovendien hadden er zich 3 kandidaten gemeld voor een mandaat als Bestuurder. De 2 leden van het College van Toezicht werden herbenoemd voor een periode van 1 jaar.

Samenstelling Raad van Bestuur, Directie Comité en College van Toezicht

De Buitengewone Algemene Vergadering, die voorzien was om de statuutswijziging goed te keuren, is niet kunnen doorgaan wegens een onvoldoende aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er werd beslist een nieuwe BAV samen te roepen op 15 april 2013 om 12u00 in de kantoren van FedBeton, Vorstlaan 68 te 1170 Brussel.

Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be