Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

03 november 2015

ShortFlash 2015/11 Password vergeten ?

Kilometerheffing – duur wordt het zeker

Eerder dit jaar wijdde FEDBETON reeds een artikel aan dit onderwerp. Veel was onduidelijk op dat ogenblik en vandaag zijn al onze vragen door de politici nog niet sluitend beantwoord.

De portieken op autosnelwegen - die staan er anders al wel hier en daar.

FEDBETON heeft net voor het zomerreces de drie Regio’s over dit dossier aangeschreven en aan de hand van een simulatie duidelijk aangetoond dat een betoncentrale die niet aan het water gelegen is voor haar bevoorrading en in een actieradius van om en bij de 25 km. rond haar productietoren werkt, aankijkt tegen een vermenigvuldiging van haar kosten voor logistiek. Inderdaad, ze heeft ook haar leveranciers die op hun beurt de kilometertaks zullen moeten betalen om met de materialen naar de betoncentrale te komen….en terug te keren naar de bevoorradingsplaats (de groeve, de plaats van overslag van granulaten, het cementfabriek, de productieplaats van de hulpstoffen voor mortel en beton,). Deze firma’s gaan die kost uiteraard ook doorrekenen aan de betoncentrale.

Recent verspreidde FEDBETON ook haar korte position paper over de kilometerheffingen teneinde de vinger aan de pols te houden en de aandacht van alle partners in en van het Bouwbedrijf op dit onderwerp gefocust te houden. Bouw en Wonen bracht de boodschap over in haar magazine.

Wij stellen vast dat ook de transportsector dit dossier natuurlijk met argusogen volgt. De pers heeft ondertussen ook al aandacht geschonken aan de standpunten van die middens.

meer weten...

 

De elektronische registratie via Check in at Work

Op 20 januari 2015 reeds gaf FEDBETON aan haar leden de raad om geen betonmixer chauffeurs te registreren…en enkel die verplichting voor de betonpomp bedienaars na te leven; een consensus die tussen de leden bereikt was op de regiomeetings. Op dit ogenblik, en tot nader bericht, blijft dit nog steeds de te volgen rode draad.

Er mag dus niet uit het oog verloren worden dat de betonpomp bedienaars wel degelijk moeten geregistreerd worden. Het is duidelijk dat dit vereist dat deze zelfstandigen (of firma’s – al naargelang) wel tijdig alle informatie ter beschikking gesteld krijgen van de betoncentrale opdat ze die verplichting kunnen nakomen. Lijkt zeer evident – toch gebeurt het nog steeds dat dit over het hoofd wordt gezien. Het is ook geweten dat niet zelden de aannemer aan de basis ligt van die gevallen van gebrekkige informatie omdat hij de betoncentrale niet tijdig of helemaal niet op de hoogte brengt.

Dit artikel strekt niet tot doel een polemiek op gang te trekken ten aanzien de ene of de andere partij die in gebreke blijft; integendeel zelfs. Het is de bedoeling alle partijen hun aandacht te trekken op hun verplichtingen die ze hebben indien men wil dat deze administratieve molen rond draait.

In het Plan voor Eerlijke Concurrentie, dat op 8 juli 2015 werd getekend door de Confederatie Bouw, de Syndicale Partners, Fema, Bouwunie, de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Dhr. Bart Tommelein, de Minister van Middenstand Dhr. Willy Borsus en de FOD Werk, zijn een 40-tal maatregelen getroffen om de sociale fraude een halt toe te roepen. Een ervan is om vanaf 01 januari 2016 de drempel van de aanwezigheidsregistratie van 800 000 € te verlagen naar 500 000 €. Op 01 januari 2018 zouden, als het overige van de bereikte consensus wordt geconcretiseerd, alle werven, ongeacht het bedrag, onder de regeling komen te vallen.

meer weten...

 

De winter komt eraan : laat u niet verrassen !

Vandaag is het nog bijzonder zacht voor de tijd van het jaar; maar toch werden we eerder deze maand al geconfronteerd met enkele bijzonder frisse ochtenden. Hoe streng de winter wordt, dat kunnen we niet voorspellen…maar dat die periode voor de deur staat - dat is zeker.

De winterperiode is vaak een zware beproeving voor de mens en het materieel, maar ook voor ons bouwmateriaal : het stortklaar beton.

Indien de temperatuur beneden de 5°C zakt dient de werkgever aan zijn arbeiders gratis warme dranken ter beschikking te stellen. Uiteraard is beschermende kledij een must.

Het materieel (de voertuigen en andere) verdient zeker weldra een goede nazichtsbeurt om geen onverwachte problemen te hebben. Batterijen, banden, ruitenwissers en roterende onderdelen....ze zijn allemaal even belangrijk en laten het misschien net iets rapper afweten door de koude.

Het stortklaar beton heeft ook zo z’n beperkingen. Onze poster “Beton in de winter” kan u zeker informeren.

 

meer weten...

 

Confederatie Bouw en haar Bouwflash

Sommigen onder U zullen hem zeker kennen – de Bouwflash die de Confederatie Bouw praktisch elke dag rondstuurt aan haar leden.

Die korte elektronische nieuwsbrief behandelt meestal een drie- of viertal actuele onderwerpen. Vaak kan er doorgeklikt worden naar de website van de Confederatie Bouw…..FEDBETON past met deze huidige Shortflash een gelijkaardige manier van werken toe trouwens.

FEDBETON waakt erover dat haar leden goed bediend worden door de Confederatie en helpt haar om dat zo goed als mogelijk te bewerkstelligen.

meer weten...

 
     
Réservé aux membres Druk

Klik hier
als je ShortFlash niet langer wil ontvangen

Réservé aux membres Imprimer
Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be