Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version fran├žaise
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

De elektronische registratie

Op 20 januari 2015 gaf FEDBETON aan haar leden de raad om geen betonmixers chauffeurs te registreren…en enkel de verplichting voor de betonpomp bedienaars na te leven; een consensus die tussen de leden bereikt was op de regiomeetings. Op dit ogenblik blijft dit nog steeds de rode te volgen draad. FEDBETON heeft de FOD Waso (want dit is de dienst die de controles op de werf uitvoert en dus zal checken of er ja dan neen overtredingen zijn) gevraagd om begrip en meer tijd tot ze verdere onderhandelingen heeft kunnen voeren met die instanties die hierover gaan.

Er mag niet uit het oog verloren worden dat de betonpomp bedienaars dus wel degelijk moeten geregistreerd worden. Het is duidelijk dat dit vereist dat deze zelfstandigen (of firma’s – al naargelang) wel tijdig alle informatie ter beschikking gesteld krijgen van de betoncentrale opdat ze die verplichting kunnen nakomen. Lijkt zeer evident – toch gebeurt het nog steeds dat dit over het hoofd wordt gezien.

Inmiddels is er inderdaad uiteindelijk na 3 geannuleerde vergaderingen dan toch een onderhoud geweest met vertegenwoordigers van FEDBETON, de FOD Waso (Welzijn op het Werk) en de FOD Financiën (BTW) en de RSZ.

De problematiek is rechtstreeks gekoppeld aan de van toepassing zijnde regels qua BTW, die sommige activiteiten van de betoncentrales dan weer wel en dan weer niet beschouwen als een werk in onroerende staat …en in het verlengde daarvan een bepaald BTW dient toegepast te worden.

Samengevat komt het erop neer dat de RSZ geen andere interpretatie kan maken van de wet dan diegene die ze er vandaag op na houdt; de RSZ neemt het standpunt van de BTW als leidraad. Wil FEDBETON iets wijzigen aan heel de benadering dan dient ze dus de BTW-administratie tot andere inzichten te brengen.
 

Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be