Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
boxtopleft   boxtopright
boxtopleft boxtopright
 
 
boxtopleft   boxtopright
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Kilometerheffing – duur maar rechtvaardig ?

Er was reeds in 2011 door de 3 gewesten overeengekomen dat er een kilometerheffing zou worden geïmplementeerd…ter vervanging van het autowegenvignet voor de vrachtwagens. Maar ook de personenwagens zouden niet ontsnappen aan een taks.

In Vlaanderen liggen sinds gisteren tarieven op tafel en alles zou in voege gaan vanaf april 2016. Wat zal er een rol spelen bij de vrachtwagens ? Samengevat : de tonnage, de emissieklasse, het aantal kilometers en het wegtype waarop gereden wordt; inderdaad want dit laatste behelst niet enkel de autosnelwegen maar ook de belangrijkste gewestwegen. Het onmiddellijke hinterland van de havens zal ontzien worden. De tarieven zullen al naargelang variëren tussen de 7 en 20 eurocent per gereden kilometer. Het is duidelijk dat dit een verhoging zal betekenen ten aanzien van het autowegenvignet dat een forfaitair bedrag was van 1.250 € op jaarbasis. Voor die som zal een zware vrachtwagen met een verouderde en dus milieubelastende motor op de autosnelweg dus nog slechts 6.250 km kunnen rijden à rato van 20 eurocent/km.

Zoals elk systeem zijn er steeds pro en contra : iedereen zal mee betalen voor het gebruiken van de wegen, maar ook iedereen in België zal zo goed als zeker meer betalen dan voorheen. In principe zal de eindklant (de consument) de pil te slikken krijgen via de verkoopprijs van het goed in de winkelrekken (of op de werf). Naar men zegt zullen de opbrengsten van de kilometerheffing gaan naar het onderhoud en herstel van de wegen; waardoor het kwaliteitsniveau ervan dan weer op punt wordt gebracht/gehouden.

In Vlaanderen, is er in tegenstelling tot Wallonië en Brussel, ook een tendens om een gelijkaardig principe van taksering door te trekken voor de personenwagens. Concrete gegevens zijn daarover nog niet bekend.

Door een uitbreiding van de taks van de hoofdwegen naar de parallelle gewestwegen zal het sluipverkeer dus ontmoedigd worden.

Inmiddels zijn er voorontwerpen van decreten in omloop die al een licht werpen op de zaak. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou dat, zoals de kaarten nu liggen, ook leiden tot een vermenigvuldiging van de kost voor de vrachtwagens als men die vergelijkt met de huidige kost van het wegenvignet.

In Vlaanderen wordt de kilometerheffing volledig aftrekbaar van de vennootschaps- en ook later van de personenbelasting (voor de personenwagens).

Naar het schijnt zouden de landbouwtractoren vrijgesteld worden van de kilometerheffing…en de vrijstelling zou dus niet gelinkt zijn aan het begrip “landbouwactiviteiten” maar in casu aan het vervoermiddel.  Hangt daar een parfum van lobby in de wandelgangen ? De transportfederaties zijn alert in deze.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.39031?eid=1.2344470

Advies bij Voorontwerp Vlaanderen.pdf

Voorontwerp Brussel Hoofdstedelijk Gewest.DOCX


Print
Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be