Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version fran├žaise
 
 
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Zelfstandige betonpomp bedienaar

Het TRA 550 voor de BENOR-Certificatie van beton verplicht de zelfstandigen, die in het kader van het BENOR-Merk diensten leveren aan de betoncentrales, om ook een attest te behalen.

Begin november heeft FedBeton per e-mail een informatienota folder gestuurd aan haar leden met de vraag deze te willen overhandigen aan de zelfstandigen die hun diensten aanbieden; hetzij om stortklaar beton te vervoeren naar de werf, hetzij om het daar te pompen.

Via het voorinschrijvingsformulier kunnen de zelfstandigen hun wens te kennen geven dat ze willen aansluiten bij FedBeton en zich willen inschrijven voor de opleiding.

Op 11 december 2012 organiseerde FedBeton in haar burelen een informatievergadering om bij dit alles meer uitleg te verschaffen. Opgelet : de vermelde prijzen zijn niet langer geldig.

FedBeton is in overleg met de gebruikelijke opleidingspartners. Een volledige cyclus 'technisch advies' omvat 4 zaterdagen waarvan 1 dag VCA. Indien men reeds in het bezit is van een geldig VCA attest kan men ervoor kiezen om de VCA-dag niet te volgen. Een korting op de deelnamekost kan dan verkregen worden mits expliciet melding te maken ervan bij de voorinschrijving. Desgevallend legt men een copie voor van het VCA-attest vermits dit complementair is aan de andere modules om uiteindelijk het diploma 'betonpomp bedienaar' te krijgen.

Arbeiders ingeschreven in een paritair comité komen niet in aanmerking voor deze opleidingen.

FEDBETON is erin geslaagd om het 'technisch advies' te laten doorgaan op 4 zaterdagen in lokalen van VDAB. 

 

Stand van zaken dd. 16 november 2017 (11u00)

2018

Temse :  17 en 24 maart, 5 en 26 mei (VCA op 26 mei) (2 plaatsen beschikbaar)

 ZEER DRINGEND voor-inschrijven via FEDBETON per e-mail; zelfs al zijn de datums nog niet gekend.

Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be