Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Landbouwtractoren : blijvende deloyale concurrentie voor betonmixerchauffeurs én veiligheidsrisico?

Einde maart 2012 verschenen in alle kranten berichten over een wetsvoorstel dat van kracht zou worden einde 2012 om een einde te maken aan de deloyale concurrentie voor de transportsector.
Enkel landbouwtractoren met een specifieke nummerplaat zouden nog van het gunstig fiscaal regime kunnen genieten.
Waar staan we nu ?

In haar persmededeling van 12 oktober 2011 kloeg FedBeton – de federatie voor stortklaar beton – dit misbruik al aan. Ze stelt vast dat er tot op heden weinig is gebeurd en deze praktijken steeds meer ingang vinden.

Twee aspecten zijn hier van belang :
Het fiscaal gunstige regime van de landbouwtractoren zorgt voor een deloyale concurrentie, en de veiligheid van weggebruikers en op bouwplaatsen komt in het gedrang.

De DELOYALE CONCURRENTIE is in de huidige ekonomische omstandigheden moordend voor de loyale werkgevers-betonproducenten.

Het fiscaal gunstig regime van de landbouwtractoren , die rijden op stookolie, geen rij- en rust-tijden dienen te respecteren, geen eurovignet nodig hebben, geen verkeersbelasting moeten betalen en mogen bestuurd worden door jonge niet-gekwalificeerde bestuurders zorgt voor een onhoudbare toestand.

Betonmixerchauffeurs behoren volgens de sociale wetgeving tot het Paritair Comité 124 – Bouw. Ze hebben verplicht een CE-rijbewijs, met binnenkort verplichte opleiding voor het vakbekwaamheidsattest en volgen daarbovenop een specifieke beroepsopleiding met focus op veiligheid en kwaliteit, die verplicht wordt om het vervoer van stortklaar beton onder het kwaliteitsmerk BENOR te mogen uitvoeren.

De VEILIGHEIDSASPECTEN zijn echter van even groot belang. Niet zonder reden is heel recent door het NAVB – Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiene in het Bouwbedrijf - de sensibiliseringsactie “LEVER VEILIG ! ”  voor de levering van bouwmaterialen gestart, met bijzondere aandacht voor het leveren van stortklaar beton en preventie voor de specifieke risico’s.

Een anonieme brief die ons einde juli werd toegestuurd typeert tot welke extreme situatie dit kan leiden ...si non é vero, é ben trovato !

FedBeton verwacht dat de overheid ( nationaal en regionaal ) een ver doorgedreven coördinatie zal voeren van alle aspecten ( welzijn, veiligheid en mededinging ) van dit dossier, wil ze doeltreffend handelen en optreden tegen deze wantoestanden.

De idee van Minister Wathelet, om speciale nummerplaten uit te reiken, is ongetwijfeld een grote stap in de goede richting om het kaf van het koren te scheiden, de wantoestanden in te dijken en om eventuele misverstanden recht te zetten; laat ons niet vergeten dat er inderdaad ook eigenaars van landbouwtraktoren zijn die deze wél correct inzetten.

Fedbeton dringt er op aan dat het desbetreffende wetsvoorstel zo snel als mogelijk van kracht wordt en de nodige middelen voor controle worden ingezet om toepassing ervan ook effectief af te dwingen.

Contact : Luc Hens
Directeur
Tel : 32 2 735 01 93
info@fedbeton.be

Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be