Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

FedBeton kiest een nieuwe Voorzitter

Ter gelegenheid van haar Congres werd René Van den Broeck (Transportbeton De Beuckelaer) tot Voorzitter van de Federatie voor Stortklaar Beton verkozen. Na een jaar 2010 waarin enig herstel mocht worden vastgesteld met een toename van de productie van om en bij de 4,35 % naar een totale jaarproductie van ongeveer      10 800 000 m³. De nieuwe Voorzitter van FedBeton heeft zich gericht tot alle partners in  de Bouwsector, door aan te geven dat Fedbeton naar de toekomst toe, veel aandacht zal besteden aan de strijd tegen alle vormen van deloyale concurrentie die heersen in de schoot van deze sector.

De sector van het stortklaar beton (SB) omvat in België zowat 270 betoncentrales voor ongeveer 160 ondernemingen. Deze produceert jaarlijks om en bij de 10,8 miljoen kubieke meter beton (cijfers 2010), zijnde ongeveer één  m ³ stortklaar beton per inwoner, wat deze sector tot een van de belangrijkste producenten van bouwmaterialen maakt. In de keten “Beton” die 15 000 personen tewerkstelt (Cement, Granulaten, Zand, Stortklaar Beton en Geprefabriceerd Beton) genereert de betonsector een directe tewerkstelling voor zowat 4 000 personen. Meer dan 2200 betonmixers en zowat 300 betonpompen leveren dagelijks beton aan de    215 000 arbeiders van het Bouwbedrijf, die het stortklaar beton verwerken.

Ter gelegenheid van haar Congres werd René Van den Broeck (Transportbeton De Beuckelaer) tot Voorzitter van de Federatie voor Stortklaar Beton verkozen. De Heer Van den Broeck is Industrieel Ingenieur (Bouw) van opleiding, 55 jaar oud en sinds 1980 actief bij de firma Transportbeton De Beuckelaer te Schoten. In 1995 werd hij verkozen als lid van het Directie Comité van FedBeton, in wier schoot hij ook de werkzaamheden van de Technische Commissie voorzit sinds het jaar 2000.

Tijdens zijn maiden speech heeft de nieuwe Voorzitter van FedBeton de “nieuwe vormen van “creativiteit” aangeklaagd die echter onvermijdelijk tot de “verkommering” van de sector leiden.  Voor het beleid binnen onze Federatie wil dit zeggen dat we onze industrie moeten beschermen tegen dit fenomeen. We zullen een beleid voeren dat de deloyale concurrentie in de breedste zin van het woord onmogelijk maakt.”

Met de sectorale sociale onderhandelingen in het vooruitzicht heeft hij eveneens een boodschap gericht tot alle sociale partners : “Ik kan voor Fedbeton en alle sociale partners, waarvan sommigen een boekdeel aan eisen voorleggen, maar  één motto voorop stellen : “ Wees redelijk en verstandig”.  Twee “sociale” eigenschappen die voor alle partijen in deze onderhandelingen, voor hun toekomst van cruciaal belang zijn.”

 

Contact : Luc Hens

Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be