Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Memorandum 2010 van het Beton

De betonsector verkeert in een diepe crisis. Bovenop de moeilijke economische situatie kreeg men bovendien ook nog af te rekenen met de harde wintermaanden. De situatie is echter niet uitzichtloos vermits de eerste tekenen van een herstel zich aanmelden – en dat ondanks een conjunctuur die ondertussen bijzonder pessimistisch blijft. Het is dus een zeer lichte opflakkering die dringend ondersteund dient te worden ! FedBeton neemt de gelegenheid van de federale verkiezingen 2010 te baat om aldus haar Memorandum te richten tot de politieke partijen.

De sector van het stortklaar beton (SB) omvat in België zowat 270 betoncentrales voor ongeveer 160 ondernemingen. In 2009 werden circa 10 442 000 miljoen kubieke meter beton geproduceerd hetgeen overeenstemt met een daling van 11,50 % in vergelijking tot 2008. Hij genereert een directe tewerkstelling van om en bij de 4 000 personen. Meer dan 2200 betonmixers en zowat 300 betonpompen leveren dagelijks beton aan de 215 000 arbeiders van het Bouwbedrijf die het stortklaar beton plaatsen.

De sector denkt een eerste toename van de productie te hebben mogen waarnemen in maart en april voor wat het eerste kwartaal betreft; dit was al 12 maanden geleden; en dat na de twee eerste maanden van het jaar die zonder noemenswaardige productie bleven omwille van de uitermate harde klimatologische omstandigheden. De conjuncturele context blijft echter zeer pessimistisch aangezien het merendeel van de ondernemingen, dat aan de semestriële enquête van FedBeton heeft meegewerkt, meldt de toestand niet rooskleurig in te schatten, doch de stemming lijkt minder negatief dan 6 maanden geleden. De sector van het SB is inderdaad zeer gevoelig voor de schommelingen van het Bouwbedrijf. De conjuncturele barometer van FedBeton, zonder reeds positief te zijn, herstelt zich geleidelijk aan.

Volgens FedBeton is het dan ook nodig dat er dringend gepaste maatregelen worden getroffen om deze lichte opflakkering van de activiteit op duurzame wijze te ondersteunen opdat ze zich morgen verderzet. Het beton stelt 10 maatregelen voor aan de toekomstige Federale Regering waarmee ze dit prille bescheiden herstel van de activiteiten kan ondersteunen.

Op het vlak van de preventie en de opleiding vraagt FedBeton, rekening houdend met de talrijke ongevallen die in de sector plaatsvinden, maar net zo goed voor wat de noodzakelijke kwalitatieve service aan de particulieren betreft, het invoeren van een toegang tot het beroep voor de centralisten, de betonmixerchauffeurs, de betonpompbedienaars alsook de verplichting om over een goedgekeurde opleiding te beschikken voor alle arbeiders (naar analogie van de kraan-bestuurders).

FedBeton komt haar beloften na inzake de strijd tegen de deloyale concurrentie en vraagt een harmonisatie van de sociale arbeidsvoorwaarden in de betonsector. De ene betonmixerchauffeur moet evenveel kosten/verdienen als de andere want met een betonmixer kan men in het kader van zijn normale (niet occasionele) activiteit enkel beton vervoeren.

Op het vlak van de kwaliteit en de bescherming tegen brand wenst FedBeton, net zoals de belangrijkste brandweerkorpsen van het land, de snelle goedkeuring van de normen vervat in de Eurocodes « brand» via een uitvoeringsbesluit (reeds in voorbereiding); de goedkeuring van een bouwregelgeving voor het Bouwbedrijf alsook de oprichting van een organisme van publiek recht om het BENOR merk samen met alle actoren van het Bouwbedrijf over te nemen en te beheren.

Voor wat de logistiek betreft, herinnert FedBeton eraan dat de specificiteiten van de betonmixers, die als werfmachines worden gebruikt, erkend moeten worden via een verlaagde fiscaliteit op het brandstofverbruik van de betonmixers (systeem van de bicarburatie/gedeeltelijk verminderde accijnzen op de diesel – mogelijkheid voorzien door de wet sinds 2004 !!!!). FedBeton vraagt dat alle betonpompen met reglementaire afmetingen toegang kunnen hebben tot de autosnelwegen.

Op het vlak van het milieureglementering en wetende dat dit wel hoofdzakelijk een regionale bevoegdheid is, vraagt FedBeton een harmonisatie van de milieuvoorschriften voor wat de milieuvergunningen betreft die van toepassing zijn op alle centrales in het land, afgezien van het feit of ze nu vast, mobiel of tijdelijk zijn.

In het debat van het passief - massief en vooral duurzaam bouwen, vraagt FedBeton een kosten-batenanalyse van de maatregelen die tot doel hebben de huizen van morgen aan te moedigen (laag energieverbruik, passief, bio-eco gebouw,…) en om niet voor de slogans alleen te bezwijken ! De Bouwsector moet eveneens voorzien in aangepaste opleidingen voor alle schakels die actief zijn in bouwproces.

FedBeton vraagt eveneens dat er directe fiscale stimuli zouden worden voorzien via een verlaging van de BTW voor de passiefhuizen met een laag energieverbruik en een definitieve goedkeuring van het verlaagd tarief voor de afbraak – heropbouw van residentiële gebouwen. De oude gebouwen in België hebben nood aan ingrijpende maatregelen met het oog op de energievereisten van morgen.

En tot slot, op het vlak van de overheidsinvesteringen, herinnert FedBeton aan de grote nood die er is om de regionale en lokale investeringen vanaf 2010 op te drijven teneinde de kwaliteit van de ontwikkeling en het onderhoud van onze infrastructuren op peil te houden en duurzame economische perspectieven te bieden aan de sector en in bredere zin aan de gehele Belgische economie. Niemand staat er blijkbaar nog bij stil of een investering goed of slecht is, of ze te laat komt…

Contact : Luc Hens
Algemeen Directeur
tel : 32 2 735 01 93

Persconferentie Memorandum.ppt

Memorandum FedBeton Federale verkiezingen 2010.pdf


Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be