Logo Fedbeton
Home Sitemap Print Members
divider
Links Version française
 
 
 
title-arrowMembers login
 

login :

pwd :

Paswoord vergeten ?

Nog geen lid of sponsor ? Vraag om gecontacteerd te worden!

 

Beton Innovatieprijs 2010 : Deze prijs wordt toegekend aan de allée des Quewées in de stad Ottignies - Louvain-la-Neuve

Ter gelegenheid van het Salon des mandataires wilden de betonfederaties, in aanwezigheid van Minister voor lokaal bestuur Dhr. Paul Furlan, hun waardering uitspreken over de herinrichting van de allée du bois des Quewées. De Waalse 'betonsector' maakt van deze gelegenheid gebruik om zijn bezorgdheid te uiten over de toekomstige te verlenen steun aan de lokale overheden. Deze spelen een essentiële rol in de Bouwsector. Als gevolg van de harde winter zal de factuur voor het onderhoud en de vernieuwing van het wegennet de komende maanden inderdaad zwaar doorwegen op de gemeentelijke budgetten ...

De allée du bois des Quewées ontving dit jaar de Beton Innovatieprijs 2010. In aanwezigheid van Minister voor lokaal bestuur Dhr. Paul Furlan werd deze overhandigd aan Dhr. Benoît Jacob, Schepen van de stad Ottignies – Louvain-La-Neuve. De allée des Quewées omvat 1300 lm ingerichte voet- en fietspaden. Deze laan maakt deel uit van route 14, die Louvain-la-Neuve verbindt met Limelette en Limal via het bos van Lauzelle. Een deel van deze route was tot op heden totaal ongeschikt voor fietsers en personen met verminderde mobiliteit (PVM).

Met het herinrichtingsproject werden verschillende doelstellingen beoogd, namelijk:

    • het gebruik van de fiets bevorderen, ongeacht de weersomstandigheden;
    • voldoen aan de wensen van de verschillende weggebruikers (voetgangers, onder wie personen met verminderde mobiliteit, kinderen, enz);
    • het verbeteren van de route die voornamelijk bestemd is voor fietsers en voetgangers, met inachtneming van de veiligheidsnormen voor de andere weggebruikers (toegangsweg voor de brandweer voor het Hôtel de Limelette);
    • het veiliger maken van deze plek door het voorzien van adequate structuren. Dit met het oog op het bevestigen van de bestemming “duurzaam vervoer” van deze route. En aldus de toegang voor gemotoriseerde voertuigen opheffen (uitgezonderd nooddiensten).

Patrice Dresse, Algemeen Directeur van FedBeton, vertelt: 'Het project allée du bois des Quewées illustreert op perfecte wijze de integratie van beton in het landschap, met respect voor de eenheid van deze locatie. Het project is gebaseerd op de techniek van bedrukt beton. De laan en de gebruikte materialen kaderen perfect in de filosofie van 'duurzaam vervoer' in het verkeer. Het stortklare beton vormt de favoriete 'partner' van het lokaal bestuur. Dit geldt nl. ook voor de aanleg van semiwegeninfrastructuur: rotondes, lanen, lokale wegen, landweggetjes, fietspaden...

Eddy Dano, Directeur van FEBE, legt uit: 'De betonsector verwacht een lichte daling van zijn activiteiten voor het eerste semester van 2010. Maar er is goede hoop dat de sector na de vakantie weer op gang komt. De overheid, en in het bijzonder de lokale overheden, zal hierin een belangrijke rol spelen. De staat van onze wegen brengt ons ertoe om nogmaals te vermelden dat de keuze voor beton een duurzame keuze is. De 'beton'-investeringen in de wegen- of semiwegeninfrastructuur worden vaak voor meer dan dertig  jaar gemaakt en dit met een zeer bescheiden onderhoud. Projecten, zoals de herinrichting van de allée du bois des Quewées, die door de stad Ottignies – Louvain-La-Neuve zijn gerealiseerd, zijn in dit opzicht veelbelovende voorbeelden voor de sector.

Ter herinnering: de vierde editie van het Salon des mandataires wordt deze vrijdag gehouden in het WEX van Marche-en-Famenne. Het doel van het Salon des mandataires, dat elk jaar door het Waals Gewest wordt georganiseerd, is het samenbrengen van mandatarissen en ambtenaren van de gemeentes, provincies, OCMW en intercommunales en de in de publieke sector actieve ondernemingen.

De 'beton'-sector alleen al genereert 7000 banen in Wallonië en telt 150 productielocaties in het Gewest. In Wallonië wordt elk jaar bijna 13 miljoen ton stortklaar beton (SB) en 5 miljoen ton prefabbeton gebruikt. De lokale besturen vertegenwoordigen 21 % van dit jaarlijkse verbruik.

Contacts :

Luc Hens 
Algemeen Directeur
Fedbeton

Eddy Dano
Directeur
FEBE

Meer foto's van het project ‘de allée du bois des Quewées’ zijn op verzoek verkrijgbaar

De Beton Innovatieprijs 2009 werd vorig jaar toegekend aan 'Le Grognon' van Namen

Federatie voor Stortklaar Beton • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T +32 2 735 01 93 • info@fedbeton.be